Hệ thống Thông tin Máy tính

Tổng quan chương trình

Chương trình Cử nhân Quốc tế ngành Hệ thống Thông tin Máy tính trang bị cho sinh viên các kỹ năng kỹ thuật, các công cụ và khái niệm cần thiết trong phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Sinh viên được tiếp xúc với kiến thức nền tảng về phần mềm, phần cứng, mạng và tài nguyên dữ liệu cùng cơ hội nâng cao khả năng chuyên môn về lập trình, lý thuyết về mạng lưới, phân tích và thiết kế hệ thống, quản lý hệ thống.

Bạn có phù hợp?

Chương trình sẽ giúp sinh viên có khả năng phát triển nghề nghiệp theo hướng thiết kế, xây dựng và phát triển hệ thống thông tin, đưa ra các giải pháp công nghệ cạnh tranh và hiệu quả cũng như dễ dàng vận dụng kiến thức và kỹ năng để tích hợp các giải pháp công nghệ thông tin trong quy trình kinh doanh, giúp đáp ứng nhu cầu thông tin của doanh nghiệp một cách hiệu quả và thiết thực. 

Quy trình nhập học

Các môn học trong giai đoạn 1 tại Việt Nam:

Môn học Số tín chỉ  Môn học Số tín chỉ 
Academic English 2 Caculus 1 4
Public Speaking 3 Calculus II 4
Social Problems 3 Calculus III 4
Composition I 3 Linear Algebra 3
Composition II 3 College Algebra 3
American History I 3 Visual Basic
4
American History II 3 University Physics I 3
American Government I 3 University Physics II
3
American Government II
3 General Chemistry 4
Microcomputer Applications
3 Descrete Mathematics 3

Hệ thống đối tác uy tín trên toàn thế giới
 Đừng bỏ lỡ !!!

Đăng ký để cập nhật nhanh nhất các khóa học với khuyến mãi hấp dẫn.