Hệ thống Thông tin Quản lý

Tổng quan chương trình

Chương trình Cử nhân Quốc tế ngành Hệ thống Thông tin Quản lý cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kinh doanh và nền tảng công nghệ thông tin để hỗ trợ quản lý thông tin trong doanh nghiệp. Sinh viên được đào tạo chuyên sâu để thiết kế, vận hành và quản trị các hệ thống thông tin, phân tích dữ liệu và kết nối các bên liên quan, giúp hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý và quản trị trong doanh nghiệp. 

Bạn có phù hợp?

Với những bài học kết hợp giữa kinh doanh và công nghệ thông tin, đặc biệt là ứng dụng tri thức máy tính để giải quyết các vấn đề trong kinh doanh, chương trình học sẽ giúp sinh viên trở thành một trong số những nhân lực am hiểu công nghệ và quy trình kinh doanh mà các doanh nghiệp tìm kiếm; tự tin nắm giữ các vị trí chuyên viên tại nhiều doanh nghiệp/tổ chức phụ trách công việc như phân tích hệ thống, quản lý dự án công nghệ thông tin, phát triển ứng dụng kinh doanh, tư vấn giải pháp, hệ thống thông tin và lưu trữ dữ liệu, v.v.

Quy trình nhập học

Các môn học trong giai đoạn 1 tại Việt Nam:
Môn học Số tín chỉ  Môn học Số tín chỉ 
Academic English 2 Caculus 1
Public Speaking 3 Calculus II
Social Problems 3 Calculus III 4
Composition I 3 Linear Algebra 3
Composition II 3 College Algebra 3
American History I 3 Visual Basic
4
American History II 3 University Physics I 3
American Government I 3 University Physics II
3
American Government II
3 General Chemistry 4
Microcomputer Applications
3 Descrete Mathematics 3

Hệ thống đối tác uy tín trên toàn thế giới
 Đừng bỏ lỡ !!!

Đăng ký để cập nhật nhanh nhất các khóa học với khuyến mãi hấp dẫn.