Quản trị

Tổng quan chương trình

Chương trình Cử nhân Quốc tế ngành Quản lý cung cấp cho sinh viên nền tảng kiến thức về cách thức vận hành và quản trị hoạt động của doanh nghiệp/tổ chức. Sinh viên được tiếp cận và mở rộng hiểu biết về quản trị trong nhân sự, tài chính hay quản trị theo dự án và mục tiêu chiến lược, cũng như phát triển kỹ năng giao tiếp và đánh giá hiệu quả dựa trên bài học từ các phương thức quản lý đã được áp dụng trong môi trường hoạt động kinh doanh đầy biến động. 

Bạn có phù hợp?

Những vị trí quản trị các cấp trong doanh nghiệp/tổ chức luôn là mục tiêu nghề nghiệp lâu dài của rất nhiều ứng viên. Để cạnh tranh cho những vị trí đó, bạn cần sở hữu những kỹ năng quan trọng như giao tiếp, làm việc nhóm và phân chia nhân lực, giải quyết vấn đề. Bạn cũng cần rèn luyện tư duy theo hướng mục tiêu dài hạn, tầm nhìn rộng và khái quát để phát triển doanh nghiệp bền vững. Sau khi hoàn thành chương trình học, bạn sẽ có khả năng làm việc linh hoạt và hiệu quả, tự tin đảm nhận vị trí quản lý chung hoặc theo chuyên môn trong các doanh nghiệp/tổ chức ở nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau. 

Quy trình nhập học

Các môn học trong giai đoạn 1 tại Việt Nam:

Môn học Số tín chỉ Môn học Số tín chỉ
Academic English iBT TOEFL/ IELTS
2
Accounting I
3
Microcomputer Applications
3
Accounting II
3
Macroeconomics
3
College Algebra
3
Microeconomics 3 Finite Mathematics
Business Law 3 Môn tự chọn  
Business Calculus 3 Môn tự chọn  

Hệ thống đối tác uy tín trên toàn thế giới
 Đừng bỏ lỡ !!!

Đăng ký để cập nhật nhanh nhất các khóa học với khuyến mãi hấp dẫn.