Quản trị nhân sự

Tổng quan chương trình

Chương trình Cử nhân Quốc tế ngành Quản trị nhân sự cung cấp cho sinh viên các kiến thức cần thiết để chuẩn bị cho công việc sử dụng và quản lý nguồn nhân lực của tổ chức/doanh nghiệp một cách hợp lý và hiệu quả. Sinh viên cũng được phát triển các kỹ năng chuyên sâu như đánh giá năng lực, tổ chức nhân sự, lãnh đạo và quản lý con người cũng như khả năng dẫn dắt và làm việc tập thể; mở rộng hiểu biết về các hoạt động bên trong doanh nghiệp theo góc độ quản lý về con người và sự tương tác giữa họ.Bạn có phù hợp?

Nhân sự luôn luôn là một bộ phận quan trọng của bất kỳ doanh nghiệp/tổ chức nào và công việc thuộc lĩnh vực nhân sự đòi hỏi các ứng viên khả năng nắm bắt tâm lý cá nhân, giao tiếp tốt, nhìn nhận năng lực và tố chất trong mỗi người. Khi bạn tự tin với những khả năng đó của bản thân, hãy nắm bắt cơ hội nghề nghiệp trong quản lý nhân sự với chương trình đào tạo này. Nếu bạn cũng sở hữu kỹ năng dẫn dắt và làm việc tập thể, bạn sẽ được hoàn thiện hơn kỹ năng lãnh đạo và lên kế hoạch để chuẩn bị tốt hơn cho công việc tương lai. 
Với tấm bằng Cử nhân Quốc tế về Quản trị nhân sự, bạn sẽ sẵn sàng gia nhập vào con đường nghề nghiệp mảng nhân sự ở các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau. Bạn sẽ trở thành nhân tố đóng góp đáng kể trong việc xây dựng nguồn nhân lực hiệu quả và đưa nguồn lực con người trở thành yếu tố cạnh trạnh tối ưu của doanh nghiệp.

Quy trình nhập học

Các môn học trong giai đoạn 1 tại Việt Nam: 

 Môn học    Số tín chỉ    Môn học    Số tín chỉ  
 Academic English iBT TOEFL/IELTS   2  Macroeconomics   3
 Accounting I   3  Microeconomics   3
 Accounting II   3  College Algebra/Finite Mathematics   3
 Business Calculus   3  Môn tự chọn   
 Business Law  3  Môn tự chọn   
 Microcomputer Applications   3  Môn tự chọn  

Hệ thống đối tác uy tín trên toàn thế giới


Hỗ trợ trực tuyến
Viện Đào tạo Quốc tế IEI - ĐHQG TPHCM