Kế toán

Tổng quan chương trình

Chương trình Cử nhân Quốc tế ngành Kế toán trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức, nguyên lý và nghiệp vụ về hoạt động tài chính kế toán của tổ chức/doanh nghiệp. Sinh viên cũng được chuẩn bị cho những công việc từ cơ bản đến nâng cao trong nghề như tính phí, làm dự toán, phân bổ ngân sách, quản lý chi phí, báo cáo thuế, xác định và giải quyết vấn đề, kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động, v.v. giúp chuyển tải tốt nhất những thông tin kinh doanh đến các bên liên quan. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên còn được rèn luyện những kỹ năng cần thiết trong công việc như kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, làm việc nhóm và tư duy lập luận. Bạn có phù hợp?

Với những kiến thức và kỹ năng tích lũy được, sinh viên sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp trong bộ phận kế toán của các công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau cũng như tự tin thử thách ở các vị trí kiểm toán viên, chuyên viên tư vấn tài chính, chuyên viên thuế hoặc làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm. 

Quy trình nhập học

Các môn học trong giai đoạn 1 tại Việt Nam:

 Môn học    Số tín chỉ    Môn học    Số tín chỉ  
 Academic English iBT TOEFL/IELTS       2  Macroeconomics   3
 Accounting I   3  Microeconomics   3
 Accounting II  3  College Algebra/Finite Mathematics      3
 Business Calculus   3  Môn tự chọn   
 Business Law  3  Môn tự chọn   
 Microcomputer Applications   3   Môn tự chọn  

Hệ thống đối tác uy tín trên toàn thế giới


Hỗ trợ trực tuyến
Viện Đào tạo Quốc tế IEI - ĐHQG TPHCM