Kinh doanh Quốc tế

Tổng quan chương trình

Chương trình Cử nhân Quốc tế ngành Kinh doanh Quốc tế trang bị kiến thức và kỹ năng liên quan trong lĩnh vực kinh tế nói chung như nhân sự, sản xuất, marketing, kế toán và hoạt động kinh doanh quốc tế nói riêng như đầu tư quốc tế, xuất nhập khẩu. Sinh viên sẽ có được khả năng đàm phán, khả năng phân tích và phát triển thị trường, tư duy chiến lược và hiểu được vai trò của văn hóa, chính trị, pháp luật và các yếu tố khác có tác động trực tiếp đến môi trường kinh doanh quốc tế.


Bạn có phù hợp?

Nếu bạn mong muốn được làm việc trong các tập đoàn đa quốc gia, tiếp xúc với môi trường làm việc quốc tế và cảm nhận được sự thay đổi không ngừng của hoạt động kinh doanh toàn cầu trên mọi khía cạnh, ngành học này sẽ là lựa chọn phù hợp cho bạn. Chương trình học sẽ giúp bạn tích lũy được vốn kiến thức và kỹ năng nhạy bén để có thể làm việc hiệu quả trong những môi trường kinh doanh quốc tế, tạo ưu thế cạnh tranh cho bản thân trong tương lai. 

Quy trình nhập học

Các môn học trong giai đoạn 1 tại Việt Nam:

 Môn học     Số tín chỉ    Môn học    Số tín chỉ  
 Academic English iBT TOEFL/IELTS   2  Macroeconomics   3
 Accounting I   3  Microeconomics   3
 Accounting II   3  College Algebra/ Finite Mathematics   3
 Business Calculus   3  Môn tự chọn  
 Business Law  3  Môn tự chọn  
 Microcomputer Applications   3  Môn tự chọn   

Hệ thống đối tác uy tín trên toàn thế giới


Hỗ trợ trực tuyến
Viện Đào tạo Quốc tế IEI - ĐHQG TPHCM