Thiết kế

Tổng quan chương trình

Chương trình Cử nhân liên kết ngành Thiết kế (trong Kinh doanh) giới thiệu đến sinh viên những nguyên lý thiết kế, tư duy thiết kế, nghiên cứu khách hàng/người dùng, thiết kế ứng dụng bên cạnh những kiến thức cơ bản về kế toán, kinh tế, tổ chức và quản trị, mô hình kinh doanh. Ngoài ra, sinh viên còn được đi sâu nghiên cứu về ứng dụng của thiết kế trong kinh doanh để phát triển sản phẩm, tạo lập quy trình kinh doanh, quản lý hiệu quả, định hướng phát triển và hướng đến mục tiêu bền vững. Bạn có phù hợp?

Chương trình học sẽ mang đến cho bạn cơ hội phát triển tư duy và khả năng trong thiết kế, hiểu rõ mối quan hệ giữa thiết kế, sáng tạo và cải tiến và đặc biệt là tầm quan trọng của thiết kế trong phát triển sản phẩm, dự án hoặc cơ hội kinh doanh mới, từ đó tích lũy thêm kiến thức để chuẩn bị tốt hơn cho nghề nghiệp trong tương lai với đa dạng các lĩnh vực như thiết kế và quản lý thiết kế, phát triển sản phẩm hoặc có thể bắt tay thực hiện ý tưởng kinh doanh của riêng mình. 

Quy trình nhập học

Các môn học trong giai đoạn 1 tại Việt Nam:
 Môn học Số tín chỉ  Môn học
Số tín chỉ
 Academic English iBT TOEFL/ IELTS 2
 Marcoeconomics
3
 Accounting I
3  Microeconomics
3
 Accounting II 3  College Algebra/Finite Mathematics 3
 Business Calculus  3  Môn tự chọn  
 Business Law  3  Môn tự chọn  
 Microcomputer Applications  3  Môn tự chọn  

Hệ thống đối tác uy tín trên toàn thế giới


Hỗ trợ trực tuyến
Viện Đào tạo Quốc tế IEI - ĐHQG TPHCM