Quản trị chuỗi cung ứng

Tổng quan chương trình

Chương trình Cử nhân Quốc tế ngành Quản trị chuỗi cung ứng cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về các hoạt động trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp, bao gồm phát triển sản phẩm, sản xuất, mua bán, tồn kho, phân phối và hậu cần. Sinh viên được phát triển các kỹ năng để xây dựng và quản lý hiệu quả chuỗi cung ứng như đàm phán, lên kế hoạch, phân tích chi phí, thiết kế và quản lý mạng lưới phân phối, tích lũy kiến thức về các công cụ, mô hình để ứng dụng trong công việc quản trị cũng như những giải pháp để các nhà cung cấp và công ty sản xuất hợp tác thuận lợi, nâng cao hiệu quả sản xuất,  kinh doanh và phân phối sản phẩm/dịch vụ đến khách hàng. Bạn có phù hợp?

Chương trình đào tạo sẽ giúp sinh viên sở hữu nền tảng vững chắc để thích ứng với môi trường làm việc yêu cầu cao, tối ưu hóa các “mắc xích” trong chuỗi cung ứng, giúp doanh nghiệp phục vụ khách hàng kịp thời và tiết kiệm chi phí; đồng thời góp sức mở rộng và phát triển một môi trường sản xuất kinh doanh cho phép hoạt động giao dịch giữa các bên trong chuỗi cung ứng diễn ra hiệu quả ở cả hai phương diện: mua bán và trao đổi thông tin.

Quy trình nhập học

Các môn học trong giai đoạn 1 tại Việt Nam:

Môn học Số tín chỉ  Môn học Số tín chỉ 
Academic English College Algebra
Public Speaking Finite Mathematics
Social Problems 3 Business Calculus
Composition I 3 General Chemistry I
Composition II General Chemistry II
American History I 3 Macroeconomics
3
American History II 3 Microeconomics 3
American Government I 3 Accounting I
3
American Government II
Accounting II 3
Microcomputer Applications
3 Business Law 3

Hệ thống đối tác uy tín trên toàn thế giới
 Đừng bỏ lỡ !!!

Đăng ký để cập nhật nhanh nhất các khóa học với khuyến mãi hấp dẫn.