Khoa học Máy tính

Tổng quan chương trình

Chương trình Cử nhân Quốc tế ngành Khoa học Máy tính cung cấp cho sinh viên kiến thức lý thuyết cơ sở và chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học máy tính như cơ sở toán học, điện tử, cấu trúc máy tính, hệ điều hành, ngôn ngữ lập trình. Sinh viên cũng được trang bị các kỹ năng như phân tích, tổng hợp, lập luận logic và giải quyết vấn đề để sử dụng thành thạo các hệ thống cơ sở dữ liệu, các ngôn ngữ lập trình, thiết kế và xây dựng hệ thống máy tính… để có thể bắt kịp nền công nghệ phần mềm đang phát triển nhanh chóng.


Bạn có phù hợp?

Chương trình học sẽ mang đến cho sinh viên cơ hội thử thách nghề nghiệp trong các lĩnh vực khoa học máy tính đa dạng đã được giới thiệu và nghiên cứu trong thời gian học tập như trí tuệ nhân tạo, khai thác dữ liệu, nhận dạng và thị giác máy tính.


Quy trình nhập học

Các môn học trong giai đoạn 1 tại Việt Nam:
Môn học Số tín chỉ  Môn học Số tín chỉ 
Academic English 2 Caculus 1
Public Speaking 3 Calculus II
Social Problems 3 Calculus III 4
Composition I 3 Linear Algebra 3
Composition II 3 College Algebra 3
American History I 3 Visual Basic
4
American History II 3 University Physics I 3
American Government I 3 University Physics II
3
American Government II
3 General Chemistry 4
Microcomputer Applications
3 Descrete Mathematics 3

Hệ thống đối tác uy tín trên toàn thế giới
 Đừng bỏ lỡ !!!

Đăng ký để cập nhật nhanh nhất các khóa học với khuyến mãi hấp dẫn.