Quản trị Kinh doanh

Tổng quan chương trình

Chương trình Thạc sĩ Quốc tế ngành Quản trị kinh doanh (MBA) giúp bạn tập trung khai thác những kiến thức chuyên môn sâu về lĩnh vực kinh doanh và quản lý trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu một cách toàn diện và có hệ thống. Người học được trang bị những cơ sở lý thuyết và mô hình để phân tích các vấn đề và cơ hội kinh doanh trong thực tế, giúp tổ chức triển khai và kiểm soát các kế hoạch chiến lược cho công ty. Ngoài ra, người học còn được giới thiệu các khái niệm kế toán dành cho cấp quản lý, nguyên lý kinh tế, hành vi con người trong tổ chức, thống kê trong kinh doanh để vận dụng khi ra quyết định và hoạt động tiếp thị trong bối cảnh tiên tiến hiện nay. Với giáo trình chuẩn quốc tế và phương pháp dạy học cập nhật, bạn sẽ có cơ hội phát triển kỹ năng cá nhân, ứng dụng thực tế ngay trong lớp học và chuẩn bị cho mình những ưu thế cho vị trí lãnh đạo sau này. 


Bạn có phù hợp?

Chương trình sẽ hỗ trợ cho bạn đạt được mục tiêu phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh, giải quyết các vấn đề kinh doanh theo quan điểm của một nhà lãnh đạo và tự tin làm việc trong môi trường đa văn hóa, đa quốc gia ở các vị trí quản lý cấp cao trong tương lai.

Quy trình nhập học

Các môn học trong giai đoạn 1 tại Việt Nam:

Môn học    Số tín chỉ   
 Accounting Concepts for Managers  3
 Business Statistics for Decision Making  3
 Economic Principles 3
 Financial Analysis & Markets 3
 Human Behavior in Organization 3
 Marketing Essentials for the 21st Century:  
 Creating Customer Value 
3

Hệ thống đối tác uy tín trên toàn thế giới


Hỗ trợ trực tuyến
Viện Đào tạo Quốc tế IEI - ĐHQG TPHCM