Quản lý môi trường

Tổng quan chương trình

Chương trình Thạc sỹ Quốc tế ngành Quản lý môi trường (MS in Environment Management) sẽ cung cấp cho bạn kiến thức hoàn chỉnh về các yếu tố kinh tế, xã hội, pháp luật và sinh thái dẫn đến các vấn đề môi trường và nền tảng khoa học ứng dụng trong quản lý môi trường. Bạn cũng sẽ được trang bị những giải pháp kết hợp để giảm thiểu ô nhiễm, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên. Ngoài ra, chương trình còn mang đến những kiến thức chuyên môn trong hoạt động kinh doanh như các khái niệm kế toán dành cho cấp quản lý, nguyên lý kinh tế, hành vi con người trong tổ chức, thống kê trong kinh doanh và kiến thức về tiếp thị trong bối cảnh tiên tiến hiện nay. Bạn có phù hợp?

Dù bạn có đang làm việc trong lĩnh vực này hay không, kiến thức chuyên sâu và kỹ năng chuyên môn bạn có được từ chương trình này đều rất hữu ích. Hoàn thành chương trình, bạn có thể lựa chọn nghề nghiệp trong nhiều mảng công việc khác nhau như công ty tư vấn dịch vụ liên quan đến bảo vệ môi trường, các tổ chức phi chính phủ hoặc đơn vị chính phủ.

Quy trình nhập học

Các môn học trong giai đoạn 1 tại Việt Nam:

Môn học    Số tín chỉ   
 Accounting Concepts for Managers 3
 Business Statistics for Decision Making 3
 Economic Principles 3
 Financial Analysis & Markets 3
 Human Behavior in Organization 3
 Marketing Essentials for the 21st Century:  
 Creating Customer Value 
3

Hệ thống đối tác uy tín trên toàn thế giới


Hỗ trợ trực tuyến
Viện Đào tạo Quốc tế IEI - ĐHQG TPHCM