Quản trị Y tế

Tổng quan chương trình

Chương trình Thạc sỹ Quốc tế Quản trị Y tế (Master of Healthcare Administration) mang đến cho bạn nền tảng kiến thức và kỹ năng liên quan đến hoạt động của bệnh viện và các đơn vị y tế khác. Bạn sẽ được tiếp xúc và tìm hiểu các vấn đề quản lý và đạo đức trong hoạt động chăm sóc sức khỏe và tầm quan trọng của công nghệ thông tin. Ngoài ra, chương trình còn trang bị cho bạn những kiến thức về tiếp thị, thị trường tài chính, các khái niệm kế toán cho cấp quản lý, hành vi con người trong tổ chức, v.v để hỗ trợ cho vai trò quản lý cũng như hướng phát triển của ngành trong tương lai. Bạn có phù hợp?

Khi nhu cầu về chăm sóc sức khỏe cộng đồng được nâng cao, hoạt động của các tổ chức/đơn vị y tế cần phải hiệu quả hơn, đặt ra yêu cầu cao hơn cho đội ngũ nhân lực phụ trách. Nếu bạn đang làm việc trong lĩnh vực này và đã có cơ sở kiến thức, kỹ năng phục vụ cho công việc hiện tại, những khóa học chuyên sâu là điều kiện không thể thiếu để bạn có được cơ hội nghề nghiệp tốt hơn trong tương lai. 

Quy trình nhập học

Các môn học trong giai đoạn 1 tại Việt Nam: 

Môn học    Số tín chỉ    
 Accounting Concepts for Managers  3
 Business Statistics for Decision Making  3
 Economic Principles 3
 Financial Analysis & Markets 3
 Human Behavior in Organization 3
 Marketing Essentials for the 21st Century: 
 Creating Customer Value
3

Hệ thống đối tác uy tín trên toàn thế giới


Hỗ trợ trực tuyến
Viện Đào tạo Quốc tế IEI - ĐHQG TPHCM