Quản trị

Tổng quan chương trình

Chương trình Thạc sỹ Quốc tế ngành Quản trị (MA Management) mang đến cho bạn cái nhìn toàn diện về công việc quản lý trong tổ chức/doanh nghiệp và những kiến thức về các yếu tố quan trọng để quản lý hiệu quả trong môi trường kinh doanh quốc tế năng động và nhiều thay đổi. Người học sẽ được trang bị kiến thức chung về kinh doanh qua các khái niệm kế toán dành cho cấp quản lý, hành vi con người trong tổ chức và hoạt động tiếp thị trong bối cảnh tiên tiến hiện nay. Bạn được nâng cao kiến thức để nắm bắt các vấn đề, cơ hội và thách thức trong kinh doanh và quản lý và trang bị các kỹ năng, công cụ và phương thức để hỗ trợ phân tích, đánh giá và ra quyết định, đảm bảo đúng mục tiêu đặt ra. Lựa chọn chương trình, bạn có thể học về hoạt động quản trị chung hoặc quản trị theo định hướng chuyên môn sâu như quản trị tài chính, nhân sự, tiếp thị, quản trị hệ thống thông tin, quản trị du lịch hoặc quản trị quốc tế. 


Bạn có phù hợp?

Để có được cơ hội nghề nghiệp rộng mở, đặc biệt là từ cấp độ quản lý trở lên, bạn sẽ cần những chương trình đào tạo về quản trị. Không đòi hỏi người học kinh nghiệm làm việc hay kiến thức nền tảng phù hợp, chương trình này là bước chuẩn bị giúp bạn tự tin với công việc quản lý trong các tổ chức/doanh nghiệp. Kết hợp giữa kiến thức hệ thống và hiểu biết thực tế, bạn có thể nâng cao kỹ năng để lãnh đạo và quản lý hiệu quả trong nhiều lĩnh vực kinh doanh và các mô hình tổ chức khác nhau. 

Quy trình nhập học

Các môn học trong giai đoạn 1 tại Việt Nam

Môn học

Số tín chỉ

 Accounting Concepts for Managers

3

 Human Behavior in Organizations

3

 Marketing Essentials for the 21st Century:

 Creating Customer Value

3

Hệ thống đối tác uy tín trên toàn thế giới


Hỗ trợ trực tuyến
Viện Đào tạo Quốc tế IEI - ĐHQG TPHCM