Quản trị kinh doanh

Tổng quan chương trình

Chương trình Thạc sỹ Anh Quốc 2+0 là chương trình đào tạo về Quản Trị Kinh Doanh, giúp mang đến cho người học sự hiểu biết thấu đáo về các quy trình kinh doanh và quản lý cũng như phát triển các kỹ năng làm việc toàn diện. Chương trình mang tính thực tiễn cao, gắn liền lý thuyết với thực tế và kinh nghiệm công việc của từng học viên. Hoàn thành chương trình, bạn có thể làm tốt vai trò dẫn dắt và lãnh đạo, giải quyết tốt các vấn đề trong môi trường kinh doanh nhiều thay đổi. 


Bạn có phù hợp?

Nếu bạn muốn có cơ hội học tập cao hơn, tích lũy tấm bằng quốc tế nhưng vẫn có thể tiếp tục vị trí công việc hiện tại, uy tín từ nền giáo dục Anh và chất lượng của chương trình sẽ là lựa chọn phù hợp cho bạn. IEI sẽ giúp bạn không chỉ đáp ứng được nhu cầu về kiến thức, kỹ năng mà còn mở ra con đường nghề nghiệp hấp dẫn cho tương lai lâu dài với tấm bằng MBA có giá trị toàn cầu. 

Quy trình nhập học

Một số môn học tiêu biểu trong chương trình:
  • Human Behavior in Organizations
  • Marketing Essentials for 21st Century: Creating Customer Value
  • Accounting Concepts for Managers
  • Financial Analysis and Markets
  • Competitive Strategy and Innovation
  • Managing Operations and the Supply Chain 

Hệ thống đối tác uy tín trên toàn thế giới


Hỗ trợ trực tuyến
Viện Đào tạo Quốc tế IEI - ĐHQG TPHCM