Quản trị Kinh doanh Quốc tế

Tổng quan chương trình

Chương trình Thạc sỹ QTKD – ĐH Quản trị Paris (EMBA - PGSM) là chương trình liên kết đào tạo giữa IEI và Đại học Quản trị Paris. Chương trình được thiết kế dành riêng cho các nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và các cán bộ công chức tại các cơ quan quản lý nhà nước; đạt kiểm định về tiêu chuẩn, chất lượng đào tạo và được Bộ Giáo dục và Chính phủ Pháp công nhận. Học tập chương trình này, học viên được trang bị những kiến thức thực tế và hoàn thiện những kỹ năng quản trị, qua đó nắm bắt được những xu hướng mới, mở rộng tầm nhìn để phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường trong nước và quốc tế đầy biến động. Với cấu trúc đặc biệt (12 môn học và 1 luận văn), chương trình sẽ giúp học viên dễ dàng áp dụng những kiến thức và kỹ năng thực tiễn của chính mình ngay trong quá trình học tập.

Bạn có phù hợp?

Chương trình sẽ đáp ứng được nguyện vọng thăng tiến trong sự nghiệp hoặc nâng cao kiến thức và kỹ năng cần thiết để học viên trở thành những nhà quản lý và lãnh đạo chuyên nghiệp, thành đạt trong nền kinh tế hội nhập hiện nay.

Quy trình nhập học

Một số môn học tiêu biểu trong chương trình:
  •  Marketing Management
  •  Corporate Finance
  •  Management Decision Making
  •  Strategic Management
  •  International Corporate Finance
  •  Intercultural Management
  •  Organizational Behavior
  •  Management Information System
  •  Operations Management
  •  International Business Management 

Hệ thống đối tác uy tín trên toàn thế giới


Hỗ trợ trực tuyến
Viện Đào tạo Quốc tế IEI - ĐHQG TPHCM