Cử nhân Công nghệ Thông tin

Trang chủ Chương trình Cử Nhân Cử nhân Công nghệ Thông tin

Cử nhân Công nghệ Thông tin

chương trình Cử nhân Công nghệ Thông tin

Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Công nghệ Thông tin
chuyên ngành Quản lý An ninh mạng (Bachelor of Science in Technology, major in Information Technology in Cyber Security Management) với Đại học Finland là chương trình thực hiện theo quyết định số 812/QĐ-ĐHQG, nhằm đào tạo tập trung bao gồm hai giai đoạn, giai đoạn I được giảng dạy 02 năm tại VNUHCM-IEI, Việt Nam; giai đoạn II sinh viên sẽ sang Phần Lan học năm cuối tại trường Đại học Turku, trường thành viên của Đại học Finland.
   
           - Quốc gia: Phần Lan
           - Thành Phố: Salo
            - Năm thành lập: 1920
  - Ranking: #276 ( theo QS University  Rankings 2018) trong nhóm 300 trường đại học tốt nhất thế giới   


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1) Mục tiêu đào tạo:
 • Cung cấp nguồn nhân lực ngành Công nghệ Thông tin chuyên ngành Quản lý An ninh mạng đạt trình độ quốc tế, đáp ứng nhu cầu xã hội.
 • Chương trình được thiết kế để đào tạo những chuyên gia tương lai có kiến thức sâu rộng và vững vàng trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin chuyên ngành Quản lý An ninh mạng.
 • Kiến thức cơ bản và kinh nghiệm thực tiễn trong Công nghệ Thông tin chuyên ngành Quản lý An ninh mạng.
 • Nền tảng kiến thức bền vững và chuyên môn cao
 • Sự hiểu biết sâu rộng về công nghệ, lý thuyết và thực tiễn, nâng cao kỹ năng và  năng lực để sẳn sàng cho việc học lên ở cấp độ Thạc sĩ.
2) Thời gian đào tạo: 03 năm, trong đó 02 năm học tại VNUHCM-IEI, Việt Nam và 01 năm học tại Đại học Turku, Phần Lan
3) Số lượng tín chỉ: 180 tín chỉ 
4) Khung chương trình chi tiết:

NĂM HỌC

Mã MH

Tên môn học

Tín chỉ

Ghi chú

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tổng cộng

 

1

ENG110

Tiếng Anh chuyên ngành

Specialized English for Information Technology Studies

5

MTH251

Giải tích 1

Calculus 1

5

 

PHL222

Vật lý đại cương 2

General Physics 2

4

 

CS161

Nhập môn Khoa học máy tính 1

Introduction to Computer Science 1

5

 

ENG112

Tiếng Anh học thuật

English for Academic purposes

5

 

CS162

Nhập môn Khoa học máy tính 2

Introduction to Computer Science 2

5

 

MTH252

Giải tích 2

Calculus 2

5

 

ECE341

Phần cứng máy tính

Computer Hardware

5

 

CM101

Kỹ năng giao tiếp

Communication Management for Undergraduates

5

 

CS163

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Data Structures & Algorithms

5

 

CS164

Nhập môn hệ điều hành

Introduction to Operating Systems

5

MTH253

Giải tích 3

Calculus 3

5

 

2

CS350

Giải thuật nâng cao

Algorithms and Complexity

5

 

CS202

Nhập môn lập trình

Programming Systems

5

 

CS250

Toán rời rạc

Discrete Structures

5

 

CS280

Thương mại điện tử

E-Commerce

5

CS205

Quản lí mạng và hệ thống

Systems and Network Administration

5

MTH261

Đại số tuyến tính

Linear Algebra

5

 

CS204

Cơ chế hoạt động của mã độc

Malwares: Modes of operation

5

 

TM062002

Đạo đức doanh nghiệp

Globalization and Corporate Responsibility

5

GV UTU

CS301

Quản lý dự án

Project Management

5

 

CS208

Quản lý rủi ro và an ninh CNTT doanh nghiệp

Risk and security management in enterprise

5

 

DTEK1039

Nhập môn hạ tầng thông tin

Basic of Data Transfers

5

GV UTU

 DTEK1050

Mạng máy tính

Computer Network Technologies

5

GV UTU

NĂM 3

 TKO_2005

Nhập môn công nghệ phần mềm

Basic Course on Software Engineering

4

GV UTU

 DTEK1201

Lập trình hướng đối tượng cơ bản

Basics of Object Oriented Programming

5

GV UTU

DTEK

Nền tảng an ninh thông tin

Fundamentals of Information Security

5

GV UTU

DTEK1066

Hệ phân tán và Điện toán đám mây

Techniques for Distributed Systems and Cloud Services

4

GV UTU

DTEK1049

An ninh giao diện phần mềm

User Interfaces

4

GV UTU

DTEK1048

Lập trình hướng đối tượng nâng cao

Object-oriented Programming Methodology

4

GV UTU

 TKO_3122

Nền tảng cơ sở dữ liệu

Fundamentals of Databases

5

GV UTU

DTEK1064

Quản trị an ninh xã hội thông tin 

Information Society and Cyber Security

4

GV UTU

 KV202030

 Hệ thống dữ liệu kinh doanh thông minh

Business Intelligence and the Global Business Environment

6

GV UTU

KV202051

Quản trị CNTT doanh nghiệp vừa và nhỏ

Exports and SME internationalization

6

GV UTU

 TKO_2023

Dự án CNTT thực tế

Applied Project, Information Technology

6

GV UTU

 DTEK2000

Luận án tốt nghiệp

Bachelor's Thesis

8

GV UTU

TỔNG CỘNG

180

 


5) Điều kiện tốt nghiệp:

 • Sinh viên phải hoàn thành 180 tín chỉ để được Đại học Turku công nhận tốt nghiệp.
+ Giai đoạn 01: 02 năm đầu tổ chức tại VNUHCM-IEI. VNUHCM-IEI phụ trách các môn thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và phần lớn môn cơ sở ngành với tổng số tín chỉ là 104 tín chỉ.
+ Giai đoạn 02: Trường Đại học Turku đảm trách một số môn cơ sở ngành và tất cả các môn chuyên ngành cũng như các khóa luận tốt nghiệp (76 tín chỉ). Trong năm 02 sẽ có giảng viên từ UTU sang giảng dạy tại IEI (15 tín chỉ) và sinh viên sẽ chuyển tiếp sang Phần Lan để hoàn thành năm 03.
 • Toàn bộ quy trình đào tạo, kiểm tra, đánh giá phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn và quy chế đào tạo, kiểm tra, đánh giá của UTU, đồng thời tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước và của ĐHQG-HCM.

6) Học phí và học bổng
  • Học phí: Tương đương 135,305,000 VNĐ/năm (5000EUR/năm), chương trình đào tạo trong 3 năm.            
* Học phí sẽ được đóng bằng tiền VNĐ theo tỷ giá của Ngân hàng Ngoại Thương tại thời điểm đóng.
  • Học bổng: Hằng năm, IEI dành nhiều suất học bổng có giá trị lên đến 50% học phí cho những hồ sơ ấn tượng nhất và đáp ứng những yêu cầu sau:
   • GPA 03 năm THPT từ 8.0 trở lên
   • Khả năng tiếng Anh tối thiểu IELTS 5.5 hoặc tương đương
   • Có giấy khen, chứng nhận, thành tích hoặc tham gia các hoạt động xã hội

Thông báo tuyển sinh - Điều kiện xét tuyển


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------- --------------------------
Tp.HCM, ngày 13 tháng 07 năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Viện Đào tạo Quốc tế, ĐHQG-HCM (IEI) hợp tác với Trường Đại học Turku, Phần Lan tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Công nghệ Thông tin, chuyên ngành Quản lý An ninh mạng năm học 2018.

1.Đối tượng và điều kiện tuyển sinh:

Đối tượng dự tuyển: Tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có điểm học bạ THPT trung bình ≥ 6.0, có năng lực tiếng Anh trình độ B2 (theo khung tham chiếu chung châu Âu) hoặc tương đương.

Ưu tiên xét tuyển: 

- Các thí sinh có kết quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia hoặc kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM.

- Các thí sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài hoặc các trường quốc tế ở trong nước có chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Điều kiện về ngoại ngữ: Các thí sinh chưa đạt chuẩn tiếng Anh phải tham gia kỳ thi kiểm tra tiếng Anh đầu vào do IEI tổ chức.

Hình thức xét tuyển: theo điểm học bạ tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Các tiêu chí ưu tiên cũng sẽ được quy đổi để cộng điểm.

2. Chỉ tiêu: 40 sinh viên.

3. Thời gian đào tạo: 3 năm.

4. Địa điểm đào tạo: tại Viện Đào tạo Quốc tế, ĐHQG-HCM và trường ĐH Turku tại Phần Lan.

5. Hình thức đào tạo: chính quy toàn thời gian.

6. Chương trình học:

Giai đoạn 1: hai năm đầu tiên

Các môn cơ sở do giảng viên của ĐHQG-HCM giảng dạy.

Các môn chuyên ngành do giảng viên của ĐH Turku giảng dạy.

Giai đoạn 2: sinh viên chuyển tiếp qua ĐH Turku tại Phần Lan để hoàn thành năm cuối.

6. Điều kiện tốt nghiệp:

-  Sinh viên phải hoàn tất 180 tín chỉ và các điều kiện của ĐH Turku để được công nhận tốt nghiệp.

- Hoàn thành tất cả các nghĩa vụ khác được quy định bởi IEI và ĐH Turku.

7. Bằng cấp: Cử nhân Công nghệ Thông tin, chuyên ngành Quản lý An ninh mạng do Trường ĐH Turku cấp.

 8. Học phí:

Học phí thu bằng tiền Việt Nam đồng (tương đương học phí theo quy định từ phía đối tác cho toàn khóa học là 15,000 EUR) theo tỉ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại thương tại thời điểm ra thông báo đóng học phí.

Hồ sơ xét tuyển bao gồm (hồ sơ không được hoàn lại sau khi xét tuyển):

        -  Đơn dự tuyển.

        -  Bản sao có công chứng nhà nước bằng THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

        -  Bản sao có công chứng nhà nước  học bạ cấp 3.

-       Bản sao có công chứng nhà nước CMND.

        -  Bản sao các chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có).

-       Hình 3x4 ( nền trắng).

Hồ sơ trên sẽ được CHUYỂN PHÁT NHANH hay GỬI TRỰC TIẾP đến:

Phòng Tuyển sinh, Viện Đào tạo Quốc tế,ĐHQG-HCM 

29 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM; 
Tel: (028) 3838 9989 - 0983 01 06 12;
Email: iei@iei.edu.vn; Website:  
http://www.iei.edu.vn/

Lệ phí nộp hồ sơ: 500.000 VNĐ/hồ sơ.

Lệ phí kiểm tra tiếng Anh: 400.000 VNĐ/lần.

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/08/2018.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                          VŨ HẢI QUÂN 

Xem chi tiết tại đây

Hồ sơ dự tuyển

 • Đơn xin dự tuyển 
 • 02 bản sao Bằng tốt nghiệp PTTH và 02 bản sao Học bạ (công chứng nhà nước.)
 • 02 bản dịch thuật có công chứng bằng tốt nghiệp PTTH và 02 bản dịch thuật học bạ
 • 02 bản sao CMT/Hộ chiếu
 • 04 ảnh màu cỡ 3x4 (ảnh chụp trên nền phông trắng)
 • 02 bản sao chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc tương đương
 • Lệ phí đăng ký sơ tuyển:  500.00 VNĐ
 • Phí thi tiếng Anh đầu vào:  400.000 VNĐ/lần (nếu cần)

Bằng cấp và cơ hội nghề nghiệp

1) Bằng cấp:
Bằng Cử nhân Công nghệ Thông tin chuyên ngành Quản lý An ninh mạng (Bachelor of Science in Technology, majoring in Information Technology in Cyber Security Management) do UTU cấp khi sinh viên hoàn thành năm cuối tại UTU và bằng có giá trị quốc tế. 2) Cơ hội nghề nghiệp:
Với kiến thức và kỹ năng theo chuẩn quốc tế cùng khả năng tiếng Anh, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc cho các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, tập đoàn, tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước với các vị trí:
 • Chuyên viên quản trị mạng, quản trị cơ sở dữ liệu, đảm bảo an ninh và bảo mật cho hệ thống
 • Chuyên viên tư vấn về chính sách, qui trình đảm bảo an toàn thông tin, các giải pháp đảm bảo an toàn mạng và thông tin tại doanh nghiệp
 • Chuyên viên phân tích nhu cầu xã hội và giáo dục về công tác quản trị an toàn an ninh mạng và thông tin
 • Chuyên viên kiểm thử an toàn thông tin làm việc trong các công ty về bảo mật.

Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn trực tiếp


Hỗ trợ trực tuyến
Viện Đào tạo Quốc tế IEI - ĐHQG TPHCM