Cử nhân Công nghệ Thông tin

Trang chủ Chương trình Cử Nhân Cử nhân Công nghệ Thông tin

Cử nhân Công nghệ Thông tin

chương trình Cử nhân Công nghệ Thông tin

Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Công nghệ Thông tin
chuyên ngành Quản lý An ninh mạng (Bachelor of Science in Technology, major in Information Technology in Cyber Security Management) với Đại học Finland là chương trình đào tạo tập trung bao gồm hai giai đoạn, giai đoạn I được giảng dạy 02 năm tại VNUHCM-IEI, Việt Nam; giai đoạn II sinh viên sẽ sang Phần Lan học năm cuối tại trường Đại học Turku, trường thành viên của Đại học Finland.
   
           - Quốc gia: Phần Lan
           - Thành Phố: Salo
            - Năm thành lập: 1920
  - Ranking: #276 ( theo QS University  Rankings 2018) trong nhóm 300 trường đại học tốt nhất thế giới   


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1) Mục tiêu đào tạo:
 • Cung cấp nguồn nhân lực ngành Công nghệ Thông tin chuyên ngành Quản lý An ninh mạng đạt trình độ quốc tế, đáp ứng nhu cầu xã hội.
 • Chương trình được thiết kế để đào tạo những chuyên gia tương lai có kiến thức sâu rộng và vững vàng trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin chuyên ngành Quản lý An ninh mạng.
 • Kiến thức cơ bản và kinh nghiệm thực tiễn trong Công nghệ Thông tin chuyên ngành Quản lý An ninh mạng.
 • Nền tảng kiến thức bền vững và chuyên môn cao
 • Sự hiểu biết sâu rộng về công nghệ, lý thuyết và thực tiễn, nâng cao kỹ năng và  năng lực để sẳn sàng cho việc học lên ở cấp độ Thạc sĩ.
2) Thời gian đào tạo: 03 năm, trong đó 02 năm học tại VNUHCM-IEI, Việt Nam và 01 năm học tại Đại học Turku, Phần Lan
3) Số lượng tín chỉ: 180 tín chỉ 
4) Khung chương trình chi tiết:

NĂM HỌC

HỌC KỲ

Mã MH

Tên môn học

Tín chỉ

Ghi chú

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tổng cộng

 

1

1

ENG110

Tiếng Anh chuyên ngành

Specialized English for Information Technology Studies

5

MTH251

Giải tích 1

Calculus 1

5

 

PHL222

Vật lý đại cương 2

General Physics 2

4

 

CS161

Nhập môn Khoa học máy tính 1

Introduction to Computer Science 1

5

 

2

ENG112

Tiếng Anh học thuật

English for Academic purposes

5

 

CS162

Nhập môn Khoa học máy tính 2

Introduction to Computer Science 2

5

 

MTH252

Giải tích 2

Calculus 2

5

 

ECE341

Phần cứng máy tính

Computer Hardware

5

 

3

CM101

Kỹ năng giao tiếp

Communication Management for Undergraduates

5

 

CS163

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Data Structures & Algorithms

5

 

CS164

Nhập môn hệ điều hành

Introduction to Operating Systems

5

MTH253

Giải tích 3

Calculus 3

5

 

2

1

CS350

Giải thuật nâng cao

Algorithms and Complexity

5

 

CS202

Nhập môn lập trình

Programming Systems

5

 

CS250

Toán rời rạc

Discrete Structures

5

 

CS280

Thương mại điện tử

E-Commerce

5

2

CS205

Quản lí mạng và hệ thống

Systems and Network Administration

5

MTH261

Đại số tuyến tính

Linear Algebra

5

 

CS204

Cơ chế hoạt động của mã độc

Malwares: Modes of operation

5

 

TM062002

Đạo đức doanh nghiệp

Globalization and Corporate Responsibility

5

GV UTU

3

CS301

Quản lý dự án

Project Management

5

 

CS208

Quản lý rủi ro và an ninh CNTT doanh nghiệp

Risk and security management in enterprise

5

 

DTEK1039

Nhập môn hạ tầng thông tin

Basic of Data Transfers

5

GV UTU

 DTEK1050

Mạng máy tính

Computer Network Technologies

5

GV UTU

NĂM 3

1

 TKO_2005

Nhập môn công nghệ phần mềm

Basic Course on Software Engineering

4

GV UTU

 DTEK1201

Lập trình hướng đối tượng cơ bản

Basics of Object Oriented Programming

5

GV UTU

DTEK

Nền tảng an ninh thông tin

Fundamentals of Information Security

5

GV UTU

DTEK1066

Hệ phân tán và Điện toán đám mây

Techniques for Distributed Systems and Cloud Services

4

GV UTU

2

DTEK1049

An ninh giao diện phần mềm

User Interfaces

4

GV UTU

DTEK1048

Lập trình hướng đối tượng nâng cao

Object-oriented Programming Methodology

4

GV UTU

 TKO_3122

Nền tảng cơ sở dữ liệu

Fundamentals of Databases

5

GV UTU

DTEK1064

Quản trị an ninh xã hội thông tin 

Information Society and Cyber Security

4

GV UTU

3

 KV202030

 Hệ thống dữ liệu kinh doanh thông minh

Business Intelligence and the Global Business Environment

6

GV UTU

KV202051

Quản trị CNTT doanh nghiệp vừa và nhỏ

Exports and SME internationalization

6

GV UTU

 TKO_2023

Dự án CNTT thực tế

Applied Project, Information Technology

6

GV UTU

 DTEK2000

Luận án tốt nghiệp

Bachelor's Thesis

8

GV UTU

TỔNG CỘNG

180

 


5) Điều kiện tốt nghiệp:

 • Sinh viên phải hoàn thành 180 tín chỉ để được Đại học Turku công nhận tốt nghiệp.
+ Giai đoạn 01: 02 năm đầu tổ chức tại VNUHCM-IEI. VNUHCM-IEI phụ trách các môn thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và phần lớn môn cơ sở ngành với tổng số tín chỉ là 104 tín chỉ.
+ Giai đoạn 02: Trường Đại học Turku đảm trách một số môn cơ sở ngành và tất cả các môn chuyên ngành cũng như các khóa luận tốt nghiệp (76 tín chỉ). Trong năm 02 sẽ có giảng viên từ UTU sang giảng dạy tại IEI (15 tín chỉ) và sinh viên sẽ chuyển tiếp sang Phần Lan để hoàn thành năm 03.
 • Toàn bộ quy trình đào tạo, kiểm tra, đánh giá phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn và quy chế đào tạo, kiểm tra, đánh giá của UTU, đồng thời tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước và của ĐHQG-HCM.

6) Học phí và học bổng
- Học phí: tính bằng tiền VND theo tỷ giá tại thời điểm thanh toán, tương đương 15.000 EUR/ khóa

Thông báo tuyển sinh - Điều kiện xét tuyển

1) Thông báo tuyển sinh:

2) Điều kiện xét tuyển: 

- Đối tượng tuyển sinh đáp ứng các tiêu chí sau:
- Tốt nghiệp Phổ thông Trung học (PTTH);
- Đáp ứng một trong các chuẩn tiếng Anh như sau:
• Có trình độ tiếng Anh tương đương B2 theo khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung của Châu Âu (CEFR). Chứng chỉ tiếng Anh bao gồm: IELTS 5.5, TOEFL iBT 61 hoặc bảng điểm thi tiếng Anh đầu vào do VNUHCM-IEI cấp (có ghi rõ trình độ tiếng Anh tương đương với cấp độ B2). 
• Tốt nghiệp PTTH ở các trường nước ngoài có ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh
  - Xét tuyển dựa trên học bạ và năng lực tiếng Anh của ứng viên.

Hồ sơ dự tuyển

-        Đơn đăng kí dự tuyển
-        02 bản sao Bằng tốt nghiệp PTTH và 02 bản sao Học bạ có công chứng
-        02 bản sao CMT/Hộ chiếu
-        04 ảnh màu cỡ 3x4 (ảnh chụp trên nền phông trắng)
-        02 bản sao bảng điểm TOEFL iBT 61, IELTS 5.5 hoặc chứng chỉ ngoại ngữ B2 hoặc tương đương có công chứng (nếu có)
-        Lệ phí đăng ký sơ tuyển:  550.000 VNĐ

Phí thi tiếng Anh đầu vào:  390.000VNĐ/lần (nếu cần)

Bằng cấp và cơ hội nghề nghiệp

1) Bằng cấp:
Bằng Cử nhân Công nghệ Thông tin chuyên ngành Quản lý An ninh mạng (Bachelor of Science in Technology, majoring in Information Technology in Cyber Security Management) do UTU cấp khi sinh viên hoàn thành năm cuối tại UTU và bằng có giá trị quốc tế. 2) Cơ hội nghề nghiệp:
Với kiến thức và kỹ năng theo chuẩn quốc tế cùng khả năng tiếng Anh, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc cho các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, tập đoàn, tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước với các vị trí:
 • Chuyên viên quản trị mạng, quản trị cơ sở dữ liệu, đảm bảo an ninh và bảo mật cho hệ thống
 • Chuyên viên tư vấn về chính sách, qui trình đảm bảo an toàn thông tin, các giải pháp đảm bảo an toàn mạng và thông tin tại doanh nghiệp
 • Chuyên viên phân tích nhu cầu xã hội và giáo dục về công tác quản trị an toàn an ninh mạng và thông tin
 • Chuyên viên kiểm thử an toàn thông tin làm việc trong các công ty về bảo mật.

Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn trực tiếp