Overview

Are you suitable?

Admission process

Nhân sự luôn luôn là một bộ phận quan trọng của bất kỳ doanh nghiệp/tổ chức nào và công việc thuộc lĩnh vực nhân sự đòi hỏi các ứng viên khả năng nắm bắt tâm lý cá nhân, giao tiếp tốt, nhìn nhận được năng lực và tố chất của mỗi người. Khi bạn tự tin với những khả năng đó của bản thân, hãy nắm bắt cơ hội nghề nghiệp trong quản lý nhân sự với chương trình đào tạo này. Với tấm bằng Cử nhân Quốc tế về Quản trị nhân sự, bạn sẽ có thể sẵn sàng gia nhập vào con đường nghề nghiệp mảng nhân sự ở các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau, trở thành nhân tố đóng góp đáng kể trong việc xây dựng nguồn nhân lực hiệu quả và đưa nguồn lực con người trở thành yếu tố cạnh trạnh tối ưu của doanh nghiệp.

Recognized university partners around the world


Hỗ trợ trực tuyến
Viện Đào tạo Quốc tế IEI - ĐHQG TPHCM