1) Bằng cấp:
  • Bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh do Đại học Andrews cấp, có giá trị quốc tế và tương đương với các sinh viên đang theo học tại Đại Học Andrews.(văn bằng mẫu)
2) Cơ hội nghề nghiệp:
Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên sẽ có cơ hội làm việc trong các doanh nghiệp Việt Nam và các tổ chức quốc tế ở các bộ phận như:
  • Marketing : xây dựng và quản lý thương hiệu, lập các chiến dịch quảng cáo, khảo sát thị trường, xây dựng nội dung cho website,… 
  • Kinh Doanh : xây dựng và quản lý chiến lược phát triển kinh doanh, phát triển sản phẩm, tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với đối tác,...
  • Tuyển dụng và nhân sự : lên kế hoạch tiếp cận ứng viên, tham gia các buổi phỏng vấn, tham gia đào tạo các nhân viên mới,…
  • Quản lý kinh doanh, quản lý nhân sự, quản lý thương hiệu, chuyên viên phân tích kinh tế, chuyên viên phân tích thị trường, chuyên viên giao dịch thương mại, chuyên viên phân tích tài chính . . . 
  • Thăng tiến trong công việc khi có đầy đủ kinh nghiệm như : trở thành trưởng nhóm, trưởng các bộ phận và chịu trách nhiệm trong việc lập kế hoạch, quản lý nhân viên.

Please leave your information to be consulted directly


Hỗ trợ trực tuyến
Viện Đào tạo Quốc tế IEI - ĐHQG TPHCM