1) Bằng cấp:
Bằng Cử nhân Công nghệ Thông tin chuyên ngành Quản lý An ninh mạng (Bachelor of Science in Technology, majoring in Information Technology in Cyber Security Management) do UTU cấp khi sinh viên hoàn thành năm cuối tại UTU và bằng có giá trị quốc tế. 2) Cơ hội nghề nghiệp:
Với kiến thức và kỹ năng theo chuẩn quốc tế cùng khả năng tiếng Anh, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc cho các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, tập đoàn, tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước với các vị trí:
  • Chuyên viên quản trị mạng, quản trị cơ sở dữ liệu, đảm bảo an ninh và bảo mật cho hệ thống
  • Chuyên viên tư vấn về chính sách, qui trình đảm bảo an toàn thông tin, các giải pháp đảm bảo an toàn mạng và thông tin tại doanh nghiệp
  • Chuyên viên phân tích nhu cầu xã hội và giáo dục về công tác quản trị an toàn an ninh mạng và thông tin
  • Chuyên viên kiểm thử an toàn thông tin làm việc trong các công ty về bảo mật.

Please leave your information to be consulted directly


Hỗ trợ trực tuyến
Viện Đào tạo Quốc tế IEI - ĐHQG TPHCM