Home Page Program Graduate Education International Executive MBA – PGSM

International Executive MBA – PGSM

About the program

Paris Graduate School of Management (PGSM), a member of French institution “Conference of Grandes Écoles”, is highly recognized by French government and International Assembly for Collegiate Business Education (IECBA).

The PGSM:

 • ranks first among famous business school in France by “Le Parisien” (2013
 • is recognized as the best business school for master degree by “Le Point” (2013)
 • is recognized as the best business schools with creative teaching approaches and international policies by “Le Nouvel Observateur” (2012)
 • receives 3 Palms of the best university and business school  by Eduniversal (2011)

Partner University in France

Paris Graduate School of Management

Academic Major

International Business Administration


Recognized university partners

sector list

Admission requirements

 • University graduation (4-year degrees)
 • At least 1-year working experience
 • English efficiency equivalent to B2 level or TOEFL iBT 61 or IELTS 5.5

*Students who do not have English certificates are recommended to register for the placement test at IEI. Upon completion of the Pre-Master’s program, students are eligible to enroll into the program.

 

Semester

Application

Semester commencement

Summer

May

June

Fall

August

September

Spring

October

December

 

Application package

 • 02 application forms (download here)
 • 01 personal statement (download here)
 • 01 CV
 • 02 notarized copies of university degree(*), provisional certificate is acceptable for application screening
 • 02 notarized copies of university transcript(*)
 • TOEFL, IELTS certificate or equivalent (if any)
 • 02 photos 4x6
 • Application fees: 1,500,000VND

*02 notarized copies of English translation are required upon accepted

Tuition Fees

The total tuition fees of the program are 171,600,000 VND (excluding books and reference materials)

Forms of payment: The tuition fees can be paid in two times, each values 50% of tuition fees.

- Tốt nghiệp Chương trình IEMBA, học viên sẽ được cấp Bằng Thạc sĩ Điều hành Quản trị kinh doanh quốc tế do Đại học Quản trị Paris cấp.
- Bằng của Đại học Quản trị Paris đạt chuẩn quốc tế với những tiêu chuẩn quốc tế, có giá trị quốc tế và đã được Bộ Giáo dục Quốc gia, Giảng dạy và Nghiên cứu, Cộng hòa Pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận theo Phụ lục 3, Thỏa thuận công nhận các quá trình đào tạo và văn bằng ký ngày 08 tháng 06 năm 2015 tại Paris, Công hòa Pháp.
- Học viên hoàn thành khóa học và bảo vệ thành công luận văn sẽ được mời tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp tổ chức tại Đại học Quản trị Paris, Thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp vào tháng 2 hàng năm.

Please leave your information to be consulted directly


Hỗ trợ trực tuyến
Viện Đào tạo Quốc tế IEI - ĐHQG TPHCM