SCORES VIEW

Following the test results
Chứng Chỉ Quốc Gia A-B-C date 22/09/2013
TOEFL - Kiểm Tra Trình Độ date 17/11/2018

Hỗ trợ trực tuyến
Viện Đào tạo Quốc tế IEI - ĐHQG TPHCM