Home Page News & Events Tự tin trở thành công dân toàn cầu tại ENGLISH CAMP 2015 (En)

Tự tin trở thành công dân toàn cầu tại ENGLISH CAMP 2015 (En)

Time & Location

  • Expected time:

    Begin 08:00 AM 04.10.2015

    End 03:00 PM 04.10.2015

  • Sân 4A, Nhà Văn hóa Thanh niên

    4 Pham Ngoc Thach Street, District 1

Please leave your information to be consulted directly
 
Đừng bỏ lỡ !!!

Đăng ký để cập nhật nhanh nhất các khóa học với khuyến mãi hấp dẫn.