Giảng viên

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Viện Đào Tạo Quốc Tế (IEI) đang tuyển dụng Giảng viên nước ngoài với yêu cầu cụ thể như sau:

Môn học:

- Management (bậc Đại học và Cao học)
- American Government (bậc Đại học)
- Sociology (bậc Đại học)

Mô tả công việc:

- Chuẩn bị và giảng dạy các môn học theo Đề cương của IEI 
- Chấm điểm và đánh giá Sinh viên 
- Thực hiện các công việc khác liên quan trực tiếp tới công việc giảng dạy theo yêu cầu của IEI. 

Yêu cầu:
- Đối với bậc Đại học, Ứng viên phải có bằng Thạc sĩ ở chuyên  ngành sẽ giảng dạy và tốt nghiệp từ các trường nói tiếng Anh; đối với bậc Cao học, Ứng viên phải có bằng Tiến sĩ ở chuyên  ngành sẽ giảng dạy và tốt nghiệp từ các trường nói tiếng Anh
- Có nhiều kinh nghiệm giảng dạy
- Ưu tiên Ứng viên đã có kinh nghiệm dạy các môn Management, American Government, Sociology trong môi trường tương tự 
- Kỹ năng truyển đạt và giao tiếp xuất sắc 

Thù lao:

Thù lao được trả dựa trên số giờ giảng dạy và tương xứng với khả năng, kinh nghiệm của Giảng viên. 
 
Hồ sơ ứng tuyển 

Mời các Ứng viên tiềm năng gửi hồ sơ về Văn phòng của IEI (số 29 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, TP.HCM), hoặc email hồ sơ đến địa chỉ: tran.tran@iei.edu.vn. Hồ sơ bao gồm: 

• Bản lý lịch (CV) 
• Bản sao Bằng cấp và Bảng điểm 
• Bản sao hộ chiếu còn hiệu lực (đối với Ứng viên là người nước ngoài) 

Hỗ trợ trực tuyến
Viện Đào tạo Quốc tế IEI - ĐHQG TPHCM