Hệ thống thông tin máy tính

Tổng quan chương trình

Chương trình Thạc sỹ Quốc tế ngành Hệ thống Thông tin Quản lý (MS in Management Information System) mang đến cho bạn cái nhìn tổng quát về kỹ năng quản lý kết hợp với việc nghiên cứu, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin cần thiết để thăng tiến trong công việc quản lý. Trước khi đi sâu nghiên cứu ngành học, bạn được chuẩn bị nền tảng kiến thức chung về kinh doanh như các khái niệm kế toán cho cấp quản lý, nguyên lý kinh tế, hành vi con người trong tổ chức, thị trường tài chính và hoạt động tiếp thị trong bối cảnh tiên tiến hiện nay. Bạn sẽ được tìm hiểu chuyên sâu về ứng dụng của hệ thống thông tin, bao gồm công nghệ Web trong công việc quản lý hoạt động kinh doanh hiện đại.  
Ngoài ra, chương trình còn mang đến cho bạn nền tảng chuyên môn vững chắc để đánh giá, thiết lập và quản lý hệ thống thông tin kinh doanh trong môi trường kinh tế luôn thay đổi và có thể sử dụng trong nhiều loại hình tổ chức khác nhau. Bạn có phù hợp?

Hoàn thành chương trình, bạn sẽ có được kiến thức và kỹ năng cần thiết để đánh giá hiệu quả của những công nghệ đang và sẽ được sử dụng trong quản lý thông tin và phát triển các chiến lược để kết hợp công nghệ với các mục tiêu kinh doanh chiến lược của tổ chức. 

Quy trình nhập học

Các môn học trong giai đoạn 1 tại Việt Nam:

Môn học    Số tín chỉ   
 Accounting Concepts for Managers  3
 Business Statistics for Decision Making  3
 Economic Principles  3
 Financial Analysis & Markets   3 
 Human Behavior in Organization 3
 Marketing Essentials for the 21st Century:   
 Creating Customer Value 
3

Hệ thống đối tác uy tín trên toàn thế giới


Hỗ trợ trực tuyến
Viện Đào tạo Quốc tế IEI - ĐHQG TPHCM