Kiểm định chất lượng

Trang chủ Giới thiệu Kiểm định chất lượng

Kiểm định chất lượng

Các chương trình đào tạo liên kết tại IEI đều được kiểm định chất lượng nghiêm ngặt từ khâu thiết lập đến vận hành nhằm mang đến cho người học cơ hội học tập tốt nhất và uy tín nhất.

Kiểm định quốc tế của chương trình 
Kiểm định là thước đo chuẩn mực về giá trị và uy tín của một trường hay chương trình đào tạo, nhằm đảm bảo chất lượng và thúc đẩy sự cải tiến của trường/chương trình. Công tác kiểm định được thực hiện bởi các tổ chức khác nhau tùy theo cấp độ và khu vực, quốc gia. 
Các tổ chức kiểm định quốc tế chuẩn mực:
 • AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business)
Là tổ chức kiểm định các chương trình cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ trong lĩnh vực kinh doanh và kế toán, áp dụng tại Bắc Mỹ (Hoa Kỳ, Canada và Mexico), châu Âu, châu Á, Trung Đông, Trung Mỹ, Nam Mỹ, New Zealand và Úc. 
 • ABET (Accrediation Board of Engineering and Technology)
Là tổ chức kiểm định các chương trình cử nhân và thạc sỹ về kỹ thuật, các chương trình công nghệ kỹ thuật ở bậc cao đẳng và cử nhân, các chương trình máy tính ở bậc cử nhân và các chương trình khoa học ứng dụng ở bậc cao đẳng, cử nhân và thạc sỹ trong và ngoài Hoa Kỳ. 
 • SACS (Southern Association of Colleges and Schools)
Là tổ chức kiểm định các đơn vị giáo dục đại học cấp bằng, áp dụng tại Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, Latin America và một số khu vực quốc tế khác. 
 • ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs)
Là tổ chức kiểm định các chương trình kinh doanh và kế toán ở bậc cao đẳng, cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ trên toàn thế giới. 
 • NCA (North Central Association of Colleges and Schools)
Là tổ chức kiểm định các đơn vị giáo dục đại học cấp bằng, áp dụng tại Arkansas, Arizona, Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Mexico, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Dakota, West Virginia, Wisconsin, Wyoming.

Hệ thống quản lý chuẩn quốc tế 
Hệ thống quản lý chất lượng của IEI đạt giấy chứng nhận ISO 9001:2008 do tổ chức Bureau Veritas và các cơ quan công nhận UKAS (United Kingdom Accreditation Service), ANAB (ANSI-ASQ National Accreditation Board) cấp kể từ tháng 2/2011. 

ISO là gì?

Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (The International Organization for Standardization) gồm hơn 150 quốc gia thành viên trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. 

ISO 9001: 2008 là gì?

 • Bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng phiên bản chỉnh sửa năm 2008
 • Đưa ra các nguyên tắc về quản lý PDCA (Plan-Do-Check-Action)
 • Tập trung vào việc phòng ngừa/cải tiến
 • Đưa ra các yêu cầu cần đáp ứng cho tổ chức
 • Áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt quy mô hay loại hình sản xuất/dịch vụ
Vì sao IEI cần xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008?
 • Khẳng định khả năng cung cấp dịch vụ đào tạo, nghiên cứu về giáo dục một cách ổn định, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của học viên và các yêu cầu chế định như: yêu cầu pháp luật, yêu cầu của ĐHQG TP.HCM, yêu cầu của trường đối tác, v.v.
 • Nâng cao sự thoả mãn của khách hàng
 • Cải tiến liên tục kết quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu về giáo dục nhằm đạt được các mục tiêu theo từng giai đoạn để thực hiện tốt tầm nhìn, sứ mệnh và chính sách chất lượng mà Hội đồng Viện đã vạch ra.
 • Giúp công việc quản trị hiệu quả hơn; giúp cán bộ viên chức IEI hiểu rõ yêu cầu của lãnh đạo, khách hàng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đừng bỏ lỡ !!!

Đăng ký để cập nhật nhanh nhất các khóa học với khuyến mãi hấp dẫn.