Lịch sử hình thành

Trang chủ Giới thiệu Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

NĂM CỘT MỐC QUAN TRỌNG 
 1996 Trung tâm Ngoại ngữ (FLC) được thành lập nhằm nâng cao kỹ năng ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên và cán bộ viên chức tại TP.HCM và khu vực phía Nam.
 1999  Trung tâm phát triển nguồn nhân lực (CHRD) được thành lập nhằm nghiên cứu và thực hiện các đề án giáo dục để cải thiện chất lượng đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực.
 2001
Trung tâm Đào tạo Quốc tế (CIE) được thành lập với chức năng quản lý các chương trình đào tạo quốc tế được hình thành theo thỏa thuận ký kết giữa ĐHQG TP.HCM với các trường đại học đối tác.      
Chương trình đầu tiên, Thạc sĩ liên kết (1+1) với ĐH Houston-Clear Lake, Hoa Kỳ ra đời. 
2002
Chương trình Cử nhân liên kết (2+2) với ĐH Houston-Clear Lake và các trường đại học công lập thuộc bang Oklahoma, Hoa Kỳ được chính thức thành lập. 
2005 Chương trình Cử nhân liên kết (2+2) với ĐH Missouri-St. Louis, Hoa Kỳ ra đời. 
2007  Chương trình Cử nhân liên kết (2+2) với ĐH Truman State, Hoa Kỳ ra đời.
2008

Chương trình Dự bị Đại học (DEP) được phát triển nhằm giúp trang bị nền tảng tiếng Anh và kỹ năng học thuật cho học viên.

2010 Các chương trình Cử nhân liên kết (2+2) với ĐH Houston, Hoa Kỳ, Thạc sĩ liên kết (1+1) với ĐH Công nghệ Auckland, New Zealand và ĐH Truman State, Hoa Kỳ lần lượt ra đời.
2012 
Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) - ĐHQG TP.HCM được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba trung tâm FLC, CHRD và CIE với bốn mảng hoạt động chính gồm: Đào tạo liên kết bậc Đại học và Sau đại học; Đào tạo tiếng Anh; Đào tạo Doanh nghiệp; Nghiên cứu.
2013
Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế (2+0) liên kết với Đại học Quản trị Paris, Pháp được triển khai
2015
Các chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (2+0) liên kết với Đại học Norhampton, Anh quốc; chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (2+0) liên kết với Đại học Andrews, Hoa kỳ, được triển khai

 


Hỗ trợ trực tuyến
Viện Đào tạo Quốc tế IEI - ĐHQG TPHCM