Xem Điểm Thi | Viện Đào Tạo Quốc Tế IEI

XEM KẾT QUẢ THI

Đã có kết quả thi
Chứng Chỉ Quốc Gia A-B-C ngày 22/09/2013
TOEFL - Kiểm Tra Trình Độ ngày 22/12/2018

Hỗ trợ trực tuyến
Viện Đào tạo Quốc tế IEI - ĐHQG TPHCM