Cử nhân Công nghệ Thông tin

Trang chủ Chương trình Cử Nhân Cử nhân Công nghệ Thông tin

Cử nhân Công nghệ Thông tin

chương trình Cử nhân Công nghệ Thông tin


Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Công nghệ Thông tin chuyên ngành
Quản lý An ninh mạng (Bachelor of Science in Technology, major in Information
Technology in Cyber Security Management) với Đại học Finland là chương trình
đào tạo tập trung bao gồm hai giai đoạn, giai đoạn I được giảng dạy 02 năm tại
VNUHCM-IEI, Việt Nam; giai đoạn II sinh viên sẽ sang Phần Lan học năm cuối
tại trường Đại học Turku, trường thành viên của Đại học Finland.

 Quốc gia: Phần Lan
Thành Phố: Salo
Năm thành lập: 1920
Ranking: #276 ( theo QS University Rankings 2018)
trong nhóm 300 trường đại học tốt nhất thế giới 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1) Mục tiêu đào tạo:
• Cung cấp nguồn nhân lực ngành Công nghệ Thông tin chuyên ngành Quản lý An ninh mạng đạt trình độ quốc tế, đáp ứng nhu cầu xã hội.
• Chương trình được thiết kế để đào tạo những chuyên gia tương lai có kiến thức sâu rộng và vững vàng trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin chuyên ngành Quản lý An ninh mạng.
• Kiến thức cơ bản và kinh nghiệm thực tiễn trong Công nghệ Thông tin chuyên ngành Quản lý An ninh mạng.
• Nền tảng kiến thức bền vững và chuyên môn cao
• Sự hiểu biết sâu rộng về công nghệ, lý thuyết và thực tiễn, nâng cao kỹ năng và  năng lực để sẳn sàng cho việc học lên ở cấp độ Thạc sĩ.
2) Thời gian đào tạo: 03 năm, trong đó 02 năm học tại VNUHCM-IEI, Việt Nam và 01 năm học tại Đại học Turku, Phần Lan
3) Số lượng tín chỉ: 180 tín chỉ 
4) Khung chương trình chi tiết:

TT

Mã môn học

Tên môn học

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1

CM101

Kỹ năng giao tiếp

Communication Management for UnderGrads

2

MTH251

Giải tích 1

Calculus 1

3

PHL222

Vật lý đại cương

General Physics

4

CS161

Nhập môn Khoa học máy tính 1

Introduction to Computer Science 1

5

CS162

Nhập môn Khoa học máy tính 2

Introduction to Computer Science 2

6

ENG110

Tiếng anh chuyên ngành

Specialized English for Information Technology Studies

7

MTH252

Giải tích 2

Calculus 2

8

ECE341

Phần cứng máy tính

Computer Hardware

9

ENG112

Tiếng anh học thuật

English for Academic purposes

10

CS33

Nhập môn hệ điều hành

Introduction to Operating Systems

11

CS163

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Data Structures & Algorithms

12

MTH253

Giải tích 3

Calculus 3

13

CS350

Giải thuật nâng cao

Algorithms and Complexity

14

CS202

Hệ thống lập trình

Programming Systems

15

CS250

Toán rời rạc

Discrete Structure

16

CS280

Thương mại điện tử

E-Commerce

17

TM062002

Đạo đức doanh nghiệp

Globalisation and Corporate Responsibility

18

CS204

Cơ chế hoạt động của mã độc

Malwares: Modes of operation

19

MTH261

Đại số tuyến tính

Linear Algebra

20

DTEK1039

Nhập môn hạ tầng thông tin

Basic of Data Transfers

21

 DTEK1050

Mạng máy tính

Computer Network Technologies

22

CS205

Quản lí mạng và hệ thống

Systems and Network Administration

23

CS301

Quản lý dự án

Project Management

24

CS208

Quản lý rủi ro và an ninh CNTT doanh nghiệp

Risk and security management in enterprise

25

 TKO_2005

Nhập môn công nghệ phần mềm

Basic Course on Software Engineering

26

 DTEK1201

Lập trình hướng đối tượng cơ bản

Basics of Object Oriented Programming

27

DTEK

Nền tảng an ninh thông tin

Fundamentals of Information Security

28

DTEK1066

Hệ phân tán và Điện toán đám đây

Techniques for Distributed Systems and Cloud Services

29

DTEK1049

An ninh giao diện phần mềm

User Interfaces

30

DTEK1048

Lập trình hướng đối tượng nâng cao

Object-oriented Programming Methodology

31

 TKO_3122

Nền tảng cơ sở dữ liệu

Fundamentals of Databases

32

DTEK1064

Quản trị an ninh xã hội thông tin 

Information Society and Cyber Security

33

 KV202030

 Hệ thống dữ liệu kinh doanh thông minh

Business Intelligence and the Global Business Environment

34

KV202051

Quản trị CNTT doanh nghiệp vừa và nhỏ

Exports and SME internationalisation

35

 TKO_2023

Dự án CNTT thực tế

Applied Project, Information Technology

36

 DTEK2000

Luận án tốt nghiệp

Bachelor's Thesis5) Điều kiện tốt nghiệp:
• Sinh viên phải hoàn thành 180 tín chỉ bậc Đại học để được Đại học Turku công nhận tốt nghiệp.
• Khối lượng kiến thức được phân bố trách nhiệm đào tạo như sau:
+ Giai đoạn 01: 02 năm đầu tổ chức tại VNUHCM-IEI. VNUHCM-IEI phụ trách các môn thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và phần lớn môn cơ sở ngành với tổng số tín chỉ là 104 tín chỉ.
+ Giai đoạn 02: Trường Đại học Turku đảm trách một số môn cơ sở ngành và tất cả các môn chuyên ngành cũng như các khóa luận tốt nghiệp (76 tín chỉ). Trong năm 02 sẽ có giảng viên từ UTU sang giảng dạy tại IEI (15 tín chỉ) và sinh viên sẽ chuyển tiếp sang Phần Lan để hoàn thành năm 03.
• Toàn bộ quy trình đào tạo, kiểm tra, đánh giá phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn và quy chế đào tạo, kiểm tra, đánh giá của UTU, đồng thời tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước và của ĐHQG-HCM.

HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG

1) Học Phí :tính bằng tiền VND theo tỷ giá tại thời điểm thanh toán, tương đương 15.000 EUR/ khóa.
2) Học bổng:


HỒ SƠ DỰ TUYỂN

• 02 bản sao Bằng tốt nghiệp PTTH và 02 bản sao Học bạ có công chứng
• 02 bản sao CMT/Hộ chiếu
• 04 ảnh màu cỡ 3x4 (ảnh chụp trên nền phông trắng)
• 02 bản sao chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc tương đương
• Lệ phí đăng ký sơ tuyển:  550.000 VNĐ
• Phí thi tiếng Anh đầu vào:  390.000VNĐ/lần (nếu cần)

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Với kiến thức và kỹ năng theo chuẩn quốc tế cùng khả năng tiếng Anh, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc cho các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, tập đoàn, tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước với các vị trí:
• Chuyên viên quản trị mạng, quản trị cơ sở dữ liệu, đảm bảo an ninh và bảo mật cho hệ thống
• Chuyên viên tư vấn về chính sách, qui trình đảm bảo an toàn thông tin, các giải pháp đảm bảo an toàn mạng và thông tin tại doanh nghiệp
• Chuyên viên phân tích nhu cầu xã hội và giáo dục về công tác quản trị an toàn an ninh mạng và thông tin
• Chuyên viên kiểm thử an toàn thông tin làm việc trong các công ty về bảo mật.


Thông báo tuyển sinh - Điều kiện xét tuyển


Bằng cấp và cơ hội nghề nghiệp


Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn trực tiếp