Tầm nhìn & Sứ mệnh

Trang chủ Giới thiệu Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn & Sứ mệnh

TẦM NHÌN
Viện Đào tạo Quốc tế - ĐHQG TP.HCM phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu tiên tiến, chất lượng quốc tế đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của cả nước và khu vực.

SỨ MỆNH
Xây dựng một môi trường giáo dục quốc tế chuyên nghiệp, thân thiện, nhân văn trong nền kinh tế trí thức. Áp dụng công nghệ tiên tiến trong dạy và học, tạo cơ hội để người học tự học suốt đời. Đảm bảo chất lượng quốc tế trong các chương trình đào tạo hợp tác với các trường đại học uy tín trên thế giới, trong nghiên cứu giáo dục đại học Việt Nam và thế giới nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực của đất nước, đảm bảo sự phát triển bền vững của IEI và ĐHQG TP.HCM.

Hỗ trợ trực tuyến
Viện Đào tạo Quốc tế IEI - ĐHQG TPHCM