image

image
Đào tạo chương trình liên kết

8 chương trình cử nhân với 42 khoá, 1700 sinh viên. 7 chương trình thạc sĩ với 94 khoá, 2000 học viên.

Tư vấn du học

Là đối tác của 123 trường và tổ chức du học tại Hoa Kỳ, Úc, Canada, Phần Lan, Anh, New Zealand. Tỷ lệ đậu visa Hoa Kỳ: 96%, các quốc gia khác 100%.

image
image
image

Các quốc gia du học

image Tìm hiểu thêm