» Chứng Chỉ VSTEP

Chứng Chỉ VSTEP

15.01.2019

MỤC TIÊU CHUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Đào tạo tiếng Anh và nâng chuẩn năng lực ngôn ngữ cho học viên theo khung năng lực ngôn ngữ quốc gia Bậc 3 (B1), Bậc 4 (B2), và Bậc 5 (C1)

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

  • Giáo viên TH, THCS, THPT (chủ yếu ở các tỉnh thành miền Nam)
  • Công chức, viên chức nhà nước

NỘI DUNG KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

  • Củng cố kiến thức về văn phạm và từ vựng tiếng Anh học thuật tương đương trình độ B1, B2, C1 theo khung chuẩn Châu Âu
  • Định hướng, xây dựng và phát triển các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết theo dạng thức bài thi VSTEP và cách làm bài hiệu quả

LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO – THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

B1-B2:

  • Đào tạo trực tiếp – 200 giờ
  • Đào tạo trực tuyến – 100 giờ

C1:

  • Đào tạo trực tiếp – 300 giờ
  • Đào tạo trực tuyến – 100 giờ

VUI LÒNG ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP