image

» Cử nhân Quản trị Kinh doanh 4+0 » Chương trình đào tạo

Chương trình cử nhân

  • Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh, Hoa Kỳ
  • Cử nhân Công nghệ Thông tin, Phần Lan

Chương trình thạc sĩ

Văn bằng tốt nghiệp

image
image
image

Tất cả chương trình liên kết đào tạo giữa Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) của ĐH Quốc gia TP. HCM và các trường đối tác:

• Bằng cấp: do trường đối tác cấp

• Giá trị: toàn cầu

ƯU ĐIỂM KHI HỌC TẠI IEI