image

» Cựu sinh viên

Mạng lưới

image
image

Đến nay, đã có hơn 1600 nhà quản lý tốt nghiệp các chương trình liên kết của Viện Đào tạo Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM tham gia vào mạng lưới cựu sinh viên IEI. Cựu sinh viên IEI đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như:

  • Quản trị kinh doanh
  • Báo chí
  • Khoa học máy tính
  • Kỹ sư
  • Giáo dục
  • v…v…

Và đều đang nắm giữ vị trí chủ chốt trong các tập đoàn lớn của Việt Nam và tại các công ty đa quốc gia trên toàn thế giới. Chính những điều này đã góp phần tạo nên một cộng đồng cựu sinh viên IEI ngày càng lớn mạnh.

Gương mặt tiêu biểu

Không ít các cựu sinh viên IEI đã có nhiều đóng góp nổi bật vào thành tích chung của Viện, cũng như có những sáng kiến thiết thực, và các ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực học tập và trong phong trào hoạt động cộng đồng.

Album Alumni

image