image

» ĐÀO TẠO CHO ĐỊA PHƯƠNG

GIỚI THIỆU

Một trong những nhiệm vụ mà IEI được ĐHQG TP.HCM giao cho là hỗ trợ và định hướng phát triển cộng đồng địa phương trong cả nước. Theo đó, IEI thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng liên quan đến việc nâng cao năng lực quản trị/thực hành công việc, phát triển các kỹ năng trong bối cảnh hội nhập 4.0, đổi mới phương pháp giảng dạy và kỹ năng ứng dụng ngoại ngữ trong các lĩnh vực khác nhau,… dành cho các địa phương.

Đối tượng người học của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng là cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh thuộc các sở, các ban ngành, các trường phổ thông tại các địa phương thuộc 4 khu vực: Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây nguyên, Đông Nam Bộ và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long;

Các chương trình đào tạo và bồi dưỡng của IEI góp phần tạo tiền đề giúp các địa phương chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện các nhiệm vụ, chiến lược mà địa phương đề ra.

CÁC KHÓA HỌC NỔI BẬT

  • NÂNG CHUẨN VÀ BỒI DƯỠNG TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
  • BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
  • BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG
  • BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

image
image
image
image
image

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

Hơn 10 năm qua (2010 -2020), IEI đã tổ chức hơn 100 khóa bồi dưỡng cho các địa phương:

  • Số lượng giảng viên: Hơn 100 lượt giảng viên tham gia giảng dạy
  • Số lượng học viên: Hơn 25.000.
  • Số lượng đối tác: 20 đối tác
  • Số lượng chương trình đã thiết kế: 100 chương trình
    Mức hài lòng của học viên: Trên 95%

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

Sở Giáo dục và Đào tạo: Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Bình Dương, Tây Ninh, Ninh Thuận, Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận.

Sở Nội Vụ:  Đắk Nông, BR-VT, Long An, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Thuận; BTC Tỉnh uỷ Đắk Nông, Bình Phước; Chương trình 500 Thành Uỷ TP. HCM.

Trường THPT tại TP.HCM: Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Trưng Vương, Lê Quý Đôn, Tạ Quang Bửu.

image
image

ƯU ĐIỂM KHI HỌC TẠI IEI

TIN TỨC