image
Education is the

Key to your success

» Đào Tạo Doanh Nghiệp » Đào Tạo Kỹ Năng Ngắn Hạn

Đào Tạo Kỹ Năng Ngắn Hạn

 

Chương trình đào tạo theo cấp bậc và kỹ năng mềm do Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) – ĐHQG TP.HCM tổ chức xoay quanh mục tiêu đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ chuyên môn và các kỹ năng cần thiết trong công việc cho nhân viên các doanh nghiệp.
Được tổ chức dưới hình thức ngắn hạn, các khóa đào tạo giúp học viên có được kỹ năng nghề nghiệp thật hiệu quả chỉ sau một thời gian nhất định.

img Khóa đào tạo lãnh đạo

Khóa Đào Tạo Lãnh Đạo

Khóa đào tạo lãnh đạo được chia làm 2 phân môn: Kỹ năng dành cho lãnh đạo và Phát triển năng lực lãnh đạo; nhằm mục đích nâng cao nhận thức về vai trò và trách nhiệm của người lãnh đạo, giúp lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp và quản lý sự thay đổi trong tổ chức.

Mục tiêu chung:

 • Nhận thức được vai trò và trách nhiệm của người làm sếp;
 • Lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp với từng cá nhân và môi trường;
 • Nhận biết nhu cầu thay đổi; các dạng phản ứng của nhân viên trước thay đổi và cách thức áp dụng sự thay đổi;
 • Có khả năng xử lý các phản kháng thường gặp của nhân viên trước sự thay đổi;
 • Dẫn dắt và định hướng nhân viên hướng đến những thay đổi trong tổ chức.

Nội dung từng chuyên đề

Phong cách lãnh đạo

 • Phân biệt lãnh đạo và quản lý
 • Chức năng, nhiệm vụ của nhà lãnh đạo
 • Các phong cách lãnh đạo (thuyết X, thuyết Y), theo hành vi, tình huống
 • Phẩm chất của lãnh đạo – Các bài tập và tình huống thảo luận
 • Tầm nhìn là gì? Xây dựng tầm nhìn, truyền đạt tầm nhìn
 • Sứ mạng
 • Giá trị cốt lõi

Văn hóa doanh nghiệp

 • Thảo luận tình huống: VHDN theo kiểu Mỹ, Nhật và Hàn Quốc
 • Định nghĩa VHDN – Những đặc trưng, biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp
 • VHDN mạnh và yếu – Lợi ích VHDN
 • Nhận dạng VHDN – 3 cấp độ giá trị của VHDN
 • Giá trị hữu hình
 • Giá trị tính cách
 • Giá trị nền tảng
 • Phân tích và đánh giá hiện trạng VHDN công ty theo 3 cấp độ
 • Mẫu ví dụ mô hình VHDN của một công ty VN
 • Bốn mô hình VHDN phổ biến hiện nay – Sự pha trộn VHDN
 • Văn hóa gia đình
 • Văn hóa tháp Eiffel
 • Văn hóa tên lửa dẫn đường
 • Văn hóa lò ấp trứng
  • Mô hình VHDN theo CHMA – Nhận diện mô hình VHDN của công ty theo CHMA
  • C (clan)
  • H (hyerachy)
  • M (market)
  • A (adhocracy)
  • Phân tích và đánh giá hiện trạng VHDNPhân tích mô hình tính cách của công ty

Quản lý sự thay đổi

  • Tại sao cần thay đổi
  • Thay đổi là gì
  • Nguyên nhân của thay đổi
  • Mức độ và góc độ của thay đổi
  • Lợi ích của thay đổi
  • Những cản trở khi thay đổi
  • Phản kháng với thay đổi
  • Bài học về câu chuyện của Pablo và Bruno
  • Xu hướng thay đổi trong tổ chức
  • Các bước thay đổi
  • Bài tập: Lập kế hoạch thay đổi trong tổ chức

img Khóa đào tạo quản lý

KHOÁ HỌC DÀNH CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG (TRƯỞNG/PHÓ PHÒNG)


Khóa đào tạo quản lý tập trung phát triển các kỹ năng cần thiết cho vị trí quản lý trong cơ quan/doanh nghiệp;được chia làm 2 giai đoạn theo định hướng phát triển chuyên môn cho các cán bộ cấp quản lý.
Giai đoạn 1: xoay quanh các kỹ năng nghề nghiệp để cán bộ quản lý có thể làm việc hiệu quả cùng nhân viên, thực hiện vai trò dẫn dắt và hỗ trợ nhân viên trong công việc.
Giai đoạn 2: tập trung vào các kỹ năng cá nhân một người quản lý cần có như điều hành cuộc họp, thuyết trình, giải quyết vấn đề…


Giai đoạn I


Mục tiêu chung:

 • Lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp với từng cá nhân và môi trường;
 • Hoạch định và tổ chức công việc 1 cách hiệu quả, tránh lãng phí thời gian và nhân lực
 • Nhận thức được tầm quan trọng của động viên nhân viên và các cách thức động viên hiệu quả;

Xác định được các cách thức giao việc và dẫn dắt, hướng dẫn công việc cho nhân viên.

Nội dung:

Kỹ năng lãnh đạo:

 • Phân biệt lãnh đạo và quản lý
 • Chức năng, nhiệm vụ của nhà lãnh đạo
 • Các phong cách lãnh đạo (thuyết X, thuyết Y), theo hành vi, tình huống)
 • Phẩm chất của lãnh đạo – Các bài tập và tình huống thảo luận

Kỹ năng hoạch định và tổ chức công việc:

 • Hoạt động: Những điều gây lãng phí thời gian
 • Cách thức sử dụng thời gian hiệu quả
 • Các nguyên tắc trong việc họach định
 • Mục tiêu SMART
 • Sắp xếp thứ tự ưu tiên – Quan trọng và khẩn cấp
 • Bài tập tình huống
 • Thực tập lập kế họach theo từng bộ phận

Kỹ năng giao việc:

Hoạt động: Người sếp bận rộn

 • Giao việc – Lợi ích của giao việc
 • Những trở ngại từ người quản lý trong giao việc
 • Cấp độ của giao việc
 • 8 bước giao việc

Động viên nhân viên

 • Tầm quan trọng của động viên
 • Các lý thuyết động viên nhân viên
 • Trắc nghiệm mức độ động viên trong doanh nghiệp
 • Làm thế nào để động viên nhân viên của mình
 • Áp dụng động viên vào thực tế doanh nghiệp

Kỹ năng hướng dẫn công việc

 • Hoạt động: Rót bia – Đúc kết ý nghĩa và bài học từ hoạt động
 • Thế nào là hướng dẫn công việc
 • Khi nào cần hướng dẫn công việc
 • Những lợi ích của việc hướng dẫn công việc: đối với công ty, cấp quản lý, cá nhân nhân viên, khách hàng
 • Các mong đợi của nhân viên khi được hướng dẫn công việc
 • Chuẩn bị các bước hướng dẫn công việc
 • Bài tập: Chọn lựa vị trí công việc để nhận dạng những chủ đề hướng dẫn công việc
 • 4 bước trong quy trình hướng dẫn công việc nhân viên
 • Lập kế hoạch hướng dẫn công việc – Thiết lập mục tiêu và kết quả hướng dẫn công việc – lập kế hoạch theo dõi và đánh giá sự tiến bộ

Bài tập thiết lập mục tiêu, tiêu chí và tiến trình theo dõi


Giai đoạn II


Mục tiêu chung:

 • Tổ chức, điều hành và tổng kết các cuộc họp một cách hiệu quả;
 • Tự tin thuyết trình trước mọi người;
 • Xây dựng được tiêu chuẩn năng lực cho nhân viên, có khả năng đánh giá KQCV dựa trên tiêu chí đã ban hành;
 • Nâng cao khả năng quản lý đội, nhóm; xác định các yếu tố thành công trong làm việc theo nhóm;
 • Có khả năng giải quyết vấn đề, mâu thuẫn và ra quyết định trong công việc một cách có hệ thống.

Nội dung:

Kỹ năng điều hành cuộc họp

 • Những nguyên nhân thất bại của cuộc họp
 • Các lý do tổ chức cuộc họp
 • Thiết lập mục tiêu cuộc họpNội dung chương trình cuộc họp
 • Vai trò của người tham gia cuộc họp
 • Vai trò thư ký cuộc họp
 • Biên bản cuộc họp
 • Các phương tiện hỗ trợ cuộc họp
 • Các yếu tố chuẩn bị cuộc họp hiệu quả (mẫu)
 • Xem phim
 • Phương pháp brainstorm (phát triển ý tưởng sáng tạo)
 • Thực hành

Kỹ năng thuyết trình

 • Ngôn ngữ hình thể
 • Một vài cách khơi gợi sự quan tâm từ người thuyết trình cuộc họp
 • Thực hành thuyết trình
 • 5 điều khuyến khích mọi người tham gia – 7 điều cần tránh
 • Xử lý các tình huống khó khăn – Chia sẻ kinh nghiệm và bài tập

Quản lý và đánh giá kết quả công việc

 • Đánh giá kết quả công việc: lợi ích và mục đích
 • Xây dựng bảng đánh giá kết quả công việc theo thang mức độ
 • Chỉ số đánh giá kết quả công việc trọng yếu KPI
 • Ưu điểm và nhược điểm của đánh giá kết quả công việc theo thang mức độ
 • Một số lỗi thường gặp khi đánh giá kết quả công việc

Kỹ năng làm việc đội nhóm

 • Tinh thần win – win, niềm tin, đàm phán và bức tranh toàn diện của doanh nghiệp
 • 4 giai đoạn phát triển của đội
 • Văn hóa doanh nghiệp, sự hoà nhập của các thành viên mới và cũ trong cùng một bộ phận
 • Nhận biết những thành viên hiệu quả trong đội
 • Những biểu hiện cho thấy đội hiệu quả và không hiệu quả
 • Những dấu hiệu của trục trặc
 • Phương án xây dựng đội làm việc hiệu quả – Thảo luận

Kỹ năng giải quyết vấn đề

 • Khởi động – phân tích vấn đề
 • Sơ đồ xương cá, phân tích đối lập và bản đồ tư duy, phương pháp 6 mũ tư duy
 • Ra quyết định

img Khóa đào tạo chuyên viên

Khóa đào tạo chuyên viên được chia làm 3 cấp độ tùy theo vị trí và thời gian công tác của nhân viên, cụ thể:
– Chuyên viên dưới 2 năm: Chương trình đào tạo các kỹ năng công việc cơ bản, xây dựng thói quen làm việc hiệu quả và định hướng phát triển nghề nghiệp.
– Chuyên viên từ 2 năm trở lên: Chương trình đào tạo các kỹ năng như giải quyết vấn đề và mâu thuẫn, đàm phán và thương lượng, tư duy phản biện và kỹ năng thuyết trình để chuẩn bị cho công việc quản lý cấp cao hơn.
– Quản lý sơ cấp: Chương trình hướng đến phát triển năng lực điều hành, lãnh đạo, giám sát, quản lý và hướng dẫn nhân viên cho cán bộ quản lý sơ cấp.

img Khóa đào tạo Sales & Marketing

Khóa đào tạo Sales & Marketing chuẩn bị cho học viên các kỹ năng cần thiết trong công việc bán hàng và tiếp thị, từ các kỹ năng cơ bản như bán hàng, tiếp thị, thương lượng, thuyết trình đến các kỹ năng chuyên mônnhư dẫn dắt, điều phối, quản lý hoạt động theo nhóm, xây dựng thương hiệu.

img Khóa đào tạo Nhân sự

Khóa đào tạo Nhân sự là cơ hội để học viên nâng cao kỹ năng và chuyên môn theo yêu cầu công việc trong công táctuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự. Khóa học gồm 10 phân môn khai thác các khía cạnh trong lĩnh vực nhân sự như: Hoạch định và quản lý nguồn nhân lực, Đào tạo và phát triển nhân viên, Sức khỏe – An toàn và môi trường (HSE), Phương pháp tạo động lực cho nhân viên, Xây dựng tiêu chuẩn năng lực và đánh giá công việc, Văn hóa doanh nghiệp, v.v.

img Khóa đào tạo Quản trị sản xuất

Khóa đào tạo Quản trị sản xuất mang đến kiến thức và kỹ năng về quản trị sản xuất phù hợp với vị trí và cấp độ công việc của học viên.
– Đối với quản lý từ cấp trung trở xuống, khóa học đi sâu về các kỹ năng lãnh đạo cơ bản và chương trình Kaizen cùng công cụ 5S.
– Đối với bậc quản lý cấp trung, khóa học tập trung vào quản lý chuỗi cung ứng, quản lý hàng tồn kho và hệ thống sản xuất theo Lean.

img Khóa đào tạo Tài chính

Khóa đào tạo Tài chính giúp học viên có cái nhìn toàn diện về lĩnh vực tài chính – kế toán doanh nghiệp; xác định các nguy cơ tài chính và có phương án khắc phục kịp thời; hoạch định, quản trị và sử dụng các yếu tố đòn bẩy tài chính hiệu quả nhất.

img Khóa đào tạo Hành chính

Khóa đào tạo Hành chínhgiúp học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm thực tế trong quản trị công tác hành chính văn phòng. Khóa họcđược thiết kế theo 2 phân môn: Thư ký – Lưu trữ văn thư và Quản trị hành chính văn phòng chuyên nghiệp.

img Kỹ năng tổ chức cuộc họp thành công

Khóa học giúp học viên tìm hiểucách thức tổ chức và điều hành cuộc họp một cách hiệu quả, cách thiết kế và bố trí phòng họp tạo điều kiện thuận lợi cho việc trình bày.

img Kỹ năng xây dựng đội ngũ

Khóa học giúp học viên phát huy vai trò dẫn dắt và lãnh đạo, đưa ra định hướng phát triển cho tập thể, linh hoạt trong cách giao tiếp và ứng xử, nhằm tạo ra một môi trường làm việc hợp tác và hiệu quả.

img Kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

Khóa học giúp học viên hiểu rõ tầm quan trọng của công tác phục vụ khách hàng, xây dựng các kỹ năng giao tiếp cơ bản và kỹ năng làm việc với khách hàng, rèn luyện thái độ chuẩn mực đểhoàn thành vai trò trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

img Kỹ năng quản lý

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết để giải quyết công việc hằng ngày trong vai trò quản lý, vận dụng các kỹ năng để lãnh đạo và phát huy năng lực quản lý trong môi trường làm việc chuyên nghiệp

img Kỹ năng thương lượng

Khóa học giúp học viên tìm hiểu và vận dụng nguyên tắc Win-Win, sử dụng các kỹ thuật và chiến lượchiệu quả, xây dựng kế hoạch để thương lượng tự tin và thành công.

img Kỹ năng hoạch định và giao việc

Khóa học giúp học viên nắm rõ các khái niệm hoạch định công việc và nguồn lực liên quan, các phương pháp và kỹ năng xây dựng mục tiêu, lên kế hoạch triển khai, sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc, quản lý và giao việc cho nhân viên hiệu quảđể đạt được mục tiêu đề ra.

img Kỹ năng phỏng vấn và tuyển dụng

Khóa học cung cấp cho học viên những hiểu biết về quy trình tuyển dụng, tiêu chuẩn và hình thức phỏng vấn; giúp phát triển khả năng giao tiếp để xác định được năng lực của ứng viên và đưa ra quyết định tuyển chọn đúng đắn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

img Kỹ năng thuyết trình

Khóa học giúp học viên có thêmsự tự tin để thuyết trình thành công và ấn tượng, đáp ứng được mong đợi của người nghevề cả hình thức lẫn nội dung.Ngoài ra, học viên còn được hướng dẫn về khả năng kiểm soát tình huống, xử lý các câu hỏi và sử dụng các công cụ hỗ trợ thuyết trình.

img Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Khóa học giúp học viên hiểu được các khái niệm và tiến trình cơ bản củaviệc bán hàng chuyên nghiệp, yêu cầu và kỹ thuật của từng bước bán hàng, cách xác định khách hàng tiềm năng và nhu cầu của họ để thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng một cách hiệu quả.

img Kỹ năng giao tiếp

Khóa học giúp học viên hiểu được những chuẩn mực trong giao tiếp cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giao tiếp; rèn luyện kỹ năng để xây dựng, duy trì và phát triển hiệu quả những mối quan hệ tại nơi làm việc thông qua hoạt động giao tiếp hằng ngày.

img Kỹ năng quản lý thời gian

Khóa học cung cấp cho học viên những kỹ năng và công cụ để sử dụng và quản lý thời gian cá nhân hiệu quả thông qua cách thiết lập mục tiêu, lên kế hoạch hành động và sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc.

img Kỹ năng giải quyết vấn đề và mâu thuẫn

Khóa học giúp học viên hiểu được cách xác định vấn đề và mâu thuẫn, nhận định các yếu tố và các bước cần thiết để giải quyết vấn đề; áp dụng các phương pháp để ra quyết định và giải quyết vấn đề, mâu thuẫn một cách có hệ thống và hiệu quả.

img Kỹ năng tiếp thị chuyên nghiệp

Khóa học cung cấp cho học viên các khái niệm, công cụ và quy trình các bước lập kế hoạch, lên chiến lược để tiếp thị sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp một cách hiệu quả trong môi trường kinh doanh cạnh tranh hiện nay.

VUI LÒNG ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP