image
Education is the

Key to your success

» Bachelor of Information Technology in Cyber Security Management Program – Finland

Bachelor of Information Technology in Cyber Security Management Program – Finland

• University of Turku
• Country: Finland
• Address: 20500 Turku, Finland.
• Established in: 1920
• Total enrollment: 19,722 (in 2017).

• Ranking: #276 (QS University Rankings, 2018). University of Turku is among the best 300 universities.

img ADMISSION REQUIREMENTS
 • Graduated high school in Vietnam with an average grade > 6.5
 • English proficiency: IELTS 6.0; or an equivalent qualification of CEFR level B2. Applicants who possess neither of these qualifications can register for an English entrance examination at IEI and will be assigned to an English Support Class – which is taught alongside the main course. For other applicants who have graduated from an International High School or from where English is the official language of instruction, their application will be sent to University of Turku for consideration of exemption from submitting an English language qualification in order to be admitted to IEI.
img GRADUATION REQUIREMENTS & CERTIFICATE
 • Graduation Requirements:
  - Having an accumulated credit set out as a ‘Pass’ in the program
  - Achieving the required grade for English proficiency test set out by University of Turku
 • Certificate: Bachelor of Science in Technology, major in Information Technology in Cyber Security Management
  - Awarded by: University of Turku
  - Validation: worldwide
img CAREER PROSPECTS
 • Cyber Security
 • Cryptographer
 • Cryptanalysis
 • Information Security Specialist
 • Security Director

DEGREE PROGRAM

Duration: two years of studies at IEI, Vietnam National University (Ho Chi Minh) and final year of studies at University of Turku, Finland
Credits: 180 credits

Year 1

Môn học cung cấp những kiến thức Anh ngữ thực tiễn cho sinh viên có định hướng làm việc trong ngành Công Nghệ Thông Tin.

 

Môn học giải quyết các vấn đề về vi tích phân của một biến và chú trọng nhấn mạnh vào các ứng dụng trong các thiết lập khác nhau. Sinh viên sẽ tìm hiểu các nội dung đặc thù thuộc 5 chương đầu tiên trong sách giáo khoa của James Stewart.

Môn học được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên những khái niệm và nguyên lý cơ bản trong vật lý điện từ cũng như những ứng dụng của chúng đối với cuộc sống.

Môn học hướng sinh viên đến các lối giải quyết vấn đề thông qua lập trình C++. Những vấn đề cơ bản của ngôn ngữ lập trình C++ bao gồm cấu trúc chương trình, phép gán, định dạng dữ liệu, lệnh lặp, nhâp/xuất dữ liệu, luồng điều khiển và các tính năng lập trình. Môn học đặc biệt nhấn mạnh vào nâng cấp thiết kế và kiểm tra chương trình.

Môn học cung cấp cho sinh viên những thông tin cần thiết và cơ bản về kỹ năng Viết trong môi trường đại học. Tất cả bài viết đều sẽ dựa vào các thông tin cơ sở trong những bài đọc hoặc những bài nghiên cứu đã được xuất bản. Thêm vào đó, sinh viên sẽ có cơ hội tích lũy kinh nghiệm trong việc chuẩn bị và lên ý tưởng những bài luận trên lớp.

Môn học tiếp nối các vấn đề chưa được đề cập trong môn Nhập môn Khoa học máy tính 1 (CS161). Sinh viên sẽ có cơ hội làm quen với các khái niệm lập trình như mảng dữ liệu, con trỏ, danh sách liên kết, quản lý tệp tin và nhập môn về lập trình hướng đối tượng.

Môn học bao quát các khái niệm về tích hợp, phương trình vi phân, đường cong tham số, chuỗi số và chuỗi chức năng.

Môn học là phần nhập môn vào cấu trúc máy tính và ngôn ngữ lắp ráp. Nội dung chính của
môn học xoay quanh các vấn đề về thiết kế bộ vi xử lý (CPU và bộ nhớ), giao diện giữa phần cứng và phần mềm cũng như bước đầu tìm hiểu về bộ xử lý đa nhiệm.

Môn học bao gồm 6 chương, mỗi chương tập trung vào một kỹ năng nhất định và được thiết kế nhằm mục đích nâng cao khả năng giao tiếp cho sinh viên năm nhất. Sinh viên sẽ lần lượt đi qua các chủ đề:

 1. Chiến lược giao tiếp
 2. Cho và nhận phản hồi
 3. Nghe và ghi chú
 4. Kỹ năng thuyết phục người nghe
 5. Kỹ năng xử lý hội thoại
 6. Làm việc nhóm

Môn học được thiết kế nhằm giúp sinh viên hiểu được các khái niệm về cấu trúc dữ liệu phổ
biến được sử dụng trong lập trình máy tính, bao gồm danh sách liên kết, ngăn xếp, hàng đợi, trục truyền. Môn học cũng cung cấp cho sinh viên kiến thức về các thuật toán cơ bản, chẳng hạn như sắp xếp, tìm kiếm, lệnh đệ quy và hàm hash. Sinh viên sẽ tập trung vào tìm hiểu việc thực hiện các thuật toán và cấu trúc dữ liệu khác nhau

Tìm hiểu sự phát triển của Hệ điều hành. Nghiên cứu các hoạt động được thực hiện bởi Hệ điều hành như một nguồn quản lý tài nguyên. Nghiên cứu các vấn đề an ninh máy tính và công cụ Hệ điều hành.

Vectors và bề mặt. Các hàm được định bằng giá trị Vector. Đạo hàm riêng. Tích bội phân. Toán tử vector.

Year 2

Sinh viên sẽ thường được yêu cầu “đưa ra thuật toán” để giải quyết một số vấn đề nhất định. Câu trả lời cho vấn đề được đưa ra cần được trình  bày dưới dạng một bài luận ngắn. Đoạn chủ đề mở đầu nên tóm tắt vấn đề sinh viên đang giải quyết là gì và kết quả sẽ đạt được ra sao.

Sinh viên sẽ bước đầu làm quen với ngôn ngữ và môi trường hệ điều hành được đề cập trong hầu hết các môn học chuyên ngành cấp cao. Sử dụng hệ thống tập tin, các cuộc gọi hệ điều hành, lập trình Shell và gỡ lỗi cơ bản trong lập trình cao cấp. Các bài tập lập trình sẽ bao gồm các ứng dụng từ cấu trúc dữ liệu (ví dụ B-trees) và kỹ thuật quản lý bộ nhớ.

Môn học nhập môn về Toán Rời Rạc

Internet, điện toán đám mây và điện thoại di động đã có những tác động chiến lược đối với các doanh nghiệp. Ngoài việc cung cấp cái nhìn tổng quan về thương mại điện tử từ cả hai góc độ công nghệ và quản lý, môn học còn giới thiệu các khuôn khổ và nền tảng công nghệ; xem xét các khái niệm cơ bản như công thức xây dựng chiến lược và quản lý cơ cấu vốn trong các doanh nghiệp thương mại điện tử.

Các vấn đề, kỹ năng và chiến lược liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ cốt lõi qua mạng trong môi trường đa người dùng. Sinh viên cũng sẽ tìm hiểu về tinh chỉnh các hệ thống nối mạng để cung cấp sự tối ưu trong an ninh, chi phí và tốc độ.

Đưa ra nghiên cứu cơ bản về Đại số tuyến tính và các ứng dụng của nó trong phương trình tuyến tính, ma trận và định thức, không gian véc tơ và các phép biến đổi tuyến tính. Giới thiệu về tích số trong và giá trị riêng, cũng như véc tơ riêng.

Môn học giới thiệu cho sinh viên cái nhìn tổng quát về những vấn đề và kỹ thuật phát hiện và phân loại mã độc. Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội timg hiểu thêm về con người, xã hội, bối cảnh kinh tế và lịch sử mà trong đó các nguồn mã độc được hình thành và khai thác.

Sau môn học, sinh viên sẽ có cái nhìn trực quan về toàn cầu hóa và trách nhiệm xã hội cũng như Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc.

Sinh viên sẽ hiểu được nội dung, những khả năng và thách thức mà bản thân phải đặt ra khi hoạt động tại các doanh nghiệp và công ty.

Nội dung: Trách nhiệm xã hội là khuôn khổ chính để một công ty có thể đối phó với các thử thách toàn cầu, các vấn đề phát triển không đồng đều giữa các quốc gia cũng như xây dựng lại danh tiếng của mình một cách tích cực và chủ động.

Cung cấp cho sinh viên những năng lực cốt lõi của quản lý dự án trong bối cảnh công nghệ thông tin. Một số phương pháp quản lý dự án CNTT và các cách tiếp cận sẽ được so sánh. Một số thực tiễn được chứng minh và các công cụ hỗ trợ cũng như kỹ thuật được phân tích sâu hơn, đặc biệt trong việc lập kế hoạch, theo dõi, ước tính và thực hiện. Các tiêu chuẩn kì vọng về tính chuyên nghiệp và đạo đức cũng sẽ được nhấn mạnh.

Khóa học cung cấp cho sinh viên một sự hiểu biết rộng rãi về tầm quan trọng của an ninh và sự riêng tư từ quan điểm của các ứng dụng doanh nghiệp. Nó cũng cung cấp các kỹ thuật phân tích rủi ro và tình huống giả quyết vấn đề trong quản lý bảo mật thông tin doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ hiểu được các nguyên tắc cơ bản và các mối quan hệ của tín hiệu kỹ thuật số, lọc, lấy mẫu, tái cấu trúc, và có thể nắm được đặc điểm của mỗi khái niệm trên cả phương diện thời gian và miền tần số.

Học sinh hiểu các khái niệm cơ bản của liên lạc chuyển mạch kênh , chuyển mạch gói và các giao thức mạng. Sau khóa học, sinh viên có kiến thức cơ bản về các nguyên tắc nén dữ liệu và các phương pháp hiệu chỉnh lỗi. Ngoài ra, sinh viên hiểu được các đặc tính cơ bản của các phương thức truyền tải khác nhau cũng như đặc tính về thời gian và miền tần số của chúng. Cuối cùng, sinh viên hiểu được các nguyên lý của kết quả của Shannon về lý thuyết thông tin và sự phân bố của nó cũng như có kỹ năng làm việc cơ bản với phần mềm toán học để xử lý tín hiệu thu được thông qua các bài tập thực hành

Sau khóa học này, học viên sẽ hiểu được các công nghệ và giao thức mạng phổ biến nhất trên Internet, mô hình OSI và các lớp của nó, các chức năng và đặc điểm của các lớp khác nhau trong việc sử dụng Internet. Nội dung: Kĩ thuật mạng và các ứng dụng của nó, khả năng và hạn chế của mạng lưới trong việc thực hiện các ứng dụng và dịch vụ (bao gồm kỹ thuật ứng dụng của các mạng khác nhau và các nguyên tắc cơ bản của chức năng giao thức mạng), các lớp của chồng giao thức và đặc điểm của mỗi lớp, các giao thức quan trọng nhất và cách sử dụng chúng, đặc biệt trong bối cảnh Internet. Tập trung vào các giao thức sau: 802.3 trong mạng cục bộ có dây (Ethernet), 02.11 trong mạng cục bộ không dây, IP, IPv6, TCP và HTTP.

Year 3

Kỹ thuật phần mềm là một thuật ngữ toàn diện bao gồm việc thiết kế, triển khai và duy trì các hệ thống phần mềm phức tạp trong một đơn vị kinh doanh. Sau khóa học, học sinh nên có một sự hiểu biết về quá trình phát triển phần mềm như một thể toàn diện. Bao gồm các đặc điểm độc đáo và thách thức độc đáo của một chủ đề kỹ thuật. Trong thực tế, học sinh được giới thiệu sâu vào từng giai đoạn của quá trình phát triển phần mềm. Ở đây, ý nghĩa của mỗi giai đoạn được làm nổi bật để giải thích cách dự án tạo điều kiện để mỗi giai đoạn được hoàn thiện như một phần của một dự án phần mềm.

Sau môn học, học viên sẽ biết được tất cả các khái niệm cần thiết của lập trình hướng đối tượng và ý nghĩa của chúng. Học sinh sẽ có thể sử dụng các tính năng và cơ chế của Java trong lập trình. Nội dung: nội dung cốt lõi là khái niệm các lớp tùy chỉnh cá nhân. Khóa học giới thiệu về kế thừa cùng với các khái niệm liên quan, cấu trúc, ngoại lệ và tính tổng quát. Ngoài ra, việc sử dụng các cấu trúc dữ liệu hiện có và các thư viện lớp cũng được nghiên cứu trong môn học này. Soạn thảo các ứng dụng cơ bản và các thao tác của tập tin văn bản cũng sẽ được đề cập đến.

Đối với luận án tốt nghiệp bằng Cử nhân Khoa học, sinh viên được yêu cầu hoàn thành một bài báo cáo về một chủ đề cụ thể thuộc chuyên ngành của sinh viên (20-30 trang). Bài luận cần được dựa trên các tài liệu học thuật và tạp chí khoa học đã được xuất bản. Sinh viên cân nhắc và xem xét chủ đề bài luận dụa trên các vấn đề và câu hỏi nghiên cứu. Sau khi hoàn thành luận án BSc, sinh viên sẽ có thể xử lý các vấn đề cụ
thể dựa trên các tài liệu học thuật. Ngoài ra, sinh viên sẽ có thể tự tin sử dụng và soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh một cách lưu loát và chính xác. Thông qua bài luận, sinh viên sẽ được đánh giá về quá trình thu thập thông tin cũng như những kiến thức đạt được. Trong suốt quá trình viết bài, sinh viên sẽ tìm hiểu các tài liệu văn học và học cách trích dẫn các nguồn tham khảo này vào báo cáo của mình. Sinh viên cần bổ sung các kiến thức về cách viết văn bản học thuật cũng như cách trình bày các kết quả nghiên cứu.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Answer:
• University of Turku (UTU) was founded in 1920 and is governed by the Universities Act 558/2009.
• UTU is ranked among top 3 in the QS Best University in Finland Ranking 2020. According to QS World University Rankings 2018, UTU was ranked 276/300.
• QS World University Rankings (QS) is an annual publication of university rankings. It is one of the biggest university ranking specialists.
Answer:
• A total credit of the whole programme is 180.
• Stage 1:
The first two years are taught at IEI, Vietnam National University (Ho Chi Minh). IEI is in charge of teaching modules related to general education and technical knowledge (104 credits). In the second year, UTU’s lecturer will be coming to IEI to teach the students (15 credits). Classes are available from Monday to Saturday, throughout the whole day. Students will be given a specific timetable after admission.
• Stage 2:
Students will be transferred to UTU to complete their final year. UTU is in charge of teaching all modules at this stage (76 credits).
Answer:
• Applicants who do not possess any English language qualifications (i.e. IELTS 6.0) can register for an English entrance examination at IEI and will be assigned to an English Support Class – which is taught alongside the main course.
• For other applicants who have graduated from an International High School or from where English is the official language of instruction, their application will be sent to UTU for consideration of exemption from submitting an English language qualification in order to be admitted to IEI.
Answer:
• A total tuition fee is 15.000 EUR/program. The fee will be divided into each academic year, and payments are collected as two installments.
• The mentioned tuition fee needs to be paid in VND in accordance with the currency conversion rate at the payment time.
Answer:
• The Bachelor’s degree program in Information technology in cyber security management is designed based on the program structure of UTU. Therefore, there would be no Vietnamese compulsory modules like National Defense Education and Marxist philosophy.
Answer:
• This program is accredited by Viet Nam National University (Ho Chi Minh).
Answer:
• The Bachelor’s degree programme in Information technology in cyber security management of UTU will provide students with fundamental knowledge to develop their career path in multiple industries such as, Businesses, Financial Institution and especially, in Information Technology (IT). There are many opportunities available across private and public sectors for students to choose from. With in-depth understanding into a diverse and international context of information security, algorithms, programming systems, malware detection and analysis, students will be able to successfully utilize their specialism in large organizations and start-ups, either multinational companies or Vietnam corporates.
Answer:
• At IEI, students are allowed to study a maximum of 3 years and a maximum of 2 years at UTU, Finland (please contact IEI for more details).
Answer:
• No, it has not covered expenses for Books and Supplies.
Answer:
• Students can register for postgraduate programmes after graduation if they meet both academic and financial requirements.
Answer:
• Courses are assessed by UTU’s grading system from 1 to 5.
Answer:
• All tuition fees are paid at IEI.
Answer:
• An estimation of 600-900 EUR/month.
Answer:
• Flight ticket costs roughly 820 EUR, with Visa Fee and Insurance Fee costing around 300 EUR and 350 EUR respectively.
Answer:
• Yes, students are allowed to work 25 hours per week. In summer, students can work full-time with an estimated salary of 1400 to 1700 EUR per month.

PLEASE RETURN THE INFORMATION TO BE DIRECTLY ADVISED