image

image

» Giới thiệu

VỀ VNU-ILEAD

image
image
image
image

Viện Phát Triển Năng Lực Lãnh Đạo Đại Học Quốc Gia TP. HCM (VNU-ILEAD) được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Viện Đào tạo – Nghiên cứu quản trị, đóng góp vào thực hiện sứ mạng chung của ĐHQG-HCM, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Tầm nhìn
VNU-ILEAD với tầm nhìn trở thành đơn vị hàng đầu của khu vực Đông Nam Á về phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý các cấp, nguồn nhân lực chất lượng cao và giải pháp quản trị hiệu quả cho các tổ chức, địa phương.

Sứ mạng
VNU-ILEAD với sứ mạng dẫn dắt và phát triển được đội ngũ lãnh đạo, quản lý và nguồn nhân lực chất lượng cao để kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; Nghiên cứu khoa học, tư vấn, xây dựng chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tăng cường gắn kết – hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước.

Mục tiêu
Để đạt được sứ mạng và tầm nhìn trên, VNU-ILEAD xác định các mục tiêu như sau:
● Trở thành trung tâm đào tạo, phát triển năng lực lãnh đạo các cấp, quản lý và nguồn nhân lực chất lượng cao.
● Nghiên cứu xây dựng được các giải pháp, các mô hình đào tạo và phát triển năng lực lãnh đạo hiệu quả phù hợp với từng nhóm đối tượng khác nhau.
● Tư vấn, xây dựng chính sách, giải pháp về phát triển đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực, giáo dục – đào tạo, quản trị đại học, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế – xã hội.

LÃNH ĐẠO VIỆN

image
  • PGS. TS. Hồ Quốc Bằng
  • Phó trưởng ban, Ban Đào tạo ĐHQG-HCM/
    Viện trưởng, Viện Phát triển năng lực lãnh đạo ĐHQG-HCM
  • Email: hqbang@vnuhcm.edu.vn

image
  • TS. Lê Quốc Bảo
  • Phó Viện trưởng, Viện Phát triển năng lực lãnh đạo ĐHQG-HCM
  • Email: lqbao@vnuilead.edu.vn

THÀNH TỰU

  • Bằng khen cấp chính phủ
  • Bằng khen cấp Đại học Quốc gia TP.HCM

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

Trong quá trình 20 năm hình thành và phát triển, VNU-ILEAD đã và đang tạo dựng mạng lưới các đối tác đa dạng trong và ngoài nước với quy mô trên 20 địa phương, 40 doanh nghiệp, 120 tổ chức giáo dục,…

Đối tác trong nước

image
image
image
image
image
image
image
image

HÁT VỀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

image