image
Education is the

Key to your success

» Học Viên Tiêu Biểu

Học Viên Tiêu Biểu

img

NGUYỄN HẠ VY

Sinh viên chương trình Quản trị Kinh doanh của Đại học Andrews - Hoa Kỳ
"Mình thấy chương trình Quản trị Kinh doanh của Đại học Andrews liên kết với IEI là sự lựa chọn phù hợp với bản thân mình. Đối với mình quan trọng nhất là chất lượng chương trình và trải nghiệm của mình tại nơi đây, và ở IEI mình rất hài lòng vì có cả hai điều ấy: chương trình học đạt chuẩn Hoa Kỳ, môi trường tiếng Anh sinh động và cũng như các hoạt động ngoại khóa rất bổ ích nữa. Mình rất hài lòng với sự lựa chọn của mình và có khoảng thời gian đại học vui vẻ và ý nghĩa tại IEI."