image
Education is the

Key to your success

» Tin tức » IEI TƯ VẤN TUYỂN SINH TẠI TP.HCM

IEI TƯ VẤN TUYỂN SINH TẠI TP.HCM

12.01.2020

Sáng nay, 12 tháng 01 năm 2020, Ban tư vấn tuyển sinh của Viện Đào tạo Quốc tế, ĐHQG-HCM đã có mặt ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng để tư vấn tuyển sinh cho các em học sinh THPT và phụ huynh.

Năm 2020, Viện Đào tạo Quốc tế tiếp tục tuyển sinh chương trình cử nhân quốc tế: Ngành Quản trị kinh doanh, đại học Andrews, Hoa Kỳ và Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành An ninh mạng, đại học Turku, Phần Lan.

Đối với chương trình Quản trị kinh doanh đại học Andrews, Hoa Kỳ, sinh viên có thể lựa chọn 4 năm học hoàn toàn tại Việt Nam hoặc học 2 năm tại Việt Nam và 2 năm cuối chuyển tiếp sang trường đại học Andrews tại Hoa Kỳ. Sinh Viên cũng có thể lựa chọn chuyển tiếp 2 năm cuối sang bất kỳ trường đại học nào tại Hoa Kỳ nếu nhận được học bổng hoặc có nguyện vọng và điểm số phù hợp.

Đối với chương trình Công nghệ thông tin đại học Turku, Phần Lan, sinh viên sẽ học 2 năm đầu tại Việt Nam và năm cuối chuyển tiếp sang trường đại học Turku tại Phần Lan. Các bạn sẽ hoàn thành chương trình, tốt nghiệp tại Phần Lan và có cơ hội ở lại Phần Lan làm việc và định cư lâu dài.

Viện Đào tạo Quốc tế, ĐHQG-HCM không chỉ là nơi đào tạo chương trình cử nhân quốc tế mà còn là đơn vị tư vấn du học uy tín có bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm qua. IEI có nhiều đối tác trên khắp thế giới, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, New Zealand, Anh, Canada, … Với hơn 1600 sinh viên du học thành công và hơn 150 tỷ giá trị học bổng mà sinh viên thông qua IEI đã nhận được. IEI có tư vấn du học trực tiếp, du học chuyển tiếp và du học hè mà các bạn học sinh, sinh viên có thể hoàn toàn an tâm và tin tưởng khi lựa chọn.

BD.