image

» Đào Tạo Khác

Giới Thiệu

image

Bên cạnh hai định hướng chiến lược về đào tạo cho địa phương và doanh nghiệp, IEI chú trọng phát triển các chương trình đào tạo mới hướng tới các đối tượng khác nhau như sinh viên, các tổ chức giáo dục, khởi nghiệp,… nhằm hỗ trợ phát triển năng lực các đối tượng này.
Với tiêu chí “Kết nối tri thức – Kiến tạo tương lai”, IEI cam kết đặt dịch vụ đào tạo lên vị trí hàng đầu trong mọi hoạt động, hướng đến phát triển toàn diện con người cả về trí lực, thể lực và đạo đức nhằm cung cấp nguồn nhân lực có khả năng đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội.

Các Khóa Học Nổi Bật

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
– Giới thiệu các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (AUN, ABET, FIBAA, ASIN, Bộ GD&ĐT).
– Rà soát và cải tiến chuẩn đầu ra, đề cương môn học.
– Thiết kế và triển khai các hoạt động dạy học, hoạt động kiểm tra/đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra.
– Cải tiến công tác Đảm bảo chất lượng, Nghiên cứu khoa học, Đối ngoại và phát triển thương hiệu: Từ chiến lược đến kế hoạch hành động
– Phát triển công tác khảo thí tại cơ sở giáo dục đại học.
– Tư vấn thực hiện công tác tự đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn

KỸ NĂNG MỀM CƠ BẢN CHO SINH VIÊN
– Tư duy phản biện
– Tư duy thiết kế và Đổi mới sáng tạo
– Tiếng Anh giao tiếp công sở
– Quản trị nhân sự hiện đại
– Các kỹ năng số cơ bản

KỸ NĂNG MỀM CHUYÊN SÂU CHO SINH VIÊN
– Tiếng Anh chuyên ngành
– Những công nghệ lõi của Chuyển đổi số
– Social Media Marketing
– Phân tích kinh doanh cơ bản
– Phân tích dữ liệu

Kết Quả Đào Tạo

 • Số khóa đào tạo, bồi dưỡng đã tổ chức: 4 khóa
 • Số lượng giảng viên: 10
 • Số lượng học viên: 150 học viên
 • Số lượng đối tác: 20 đối tác
 • Số lượng chương trình đã thiết kế: 7 chương trình
 • Mức hài lòng của học viên: Trên 95%

Đối tác tiêu biểu

 • Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng
 • Trường ĐH Quốc tế Miền Đông
 • Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM
 • Trường ĐH Đồng Tháp
 • Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
image

ƯU ĐIỂM KHI HỌC TẠI IEI