image
Education is the

Key to your success

» Liên hệ

Liên hệ

img
Cơ Sở Nội Thành

Địa chỉ: 08 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (028) 3931 3586 – Fax: (028) 3931 3997

Văn Phòng tại ĐHQG TP.HCM

Địa chỉ: Nhà Điều Hành ĐHQG-HCM, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM
ĐT: (028) 3724 2760