image
Education is the

Key to your success

» Tin tức » LỘ TRÌNH ĐI HỌC TRỞ LẠI CỦA HỌC VIÊN, SINH VIÊN IEI

LỘ TRÌNH ĐI HỌC TRỞ LẠI CỦA HỌC VIÊN, SINH VIÊN IEI

29.04.2020

Căn cứ theo thông báo của Đại học Quốc gia HCM về lộ trình đi học trở lại của học viên, sinh viên, học sinh thuộc hệ thống ĐHQG-HCM, Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) bố trí cho sinh viên đi học lại tại cơ sở của Viện theo lộ trình như sau:

  • Từ ngày 04/5/2020: sinh viên các chương trình cao học đi học lại bình thường.
  • Từ ngày 18/5/2020: toàn bộ sinh viên các chương trình đi học lại bình thường.

Bên cạnh đó, IEI cũng sẽ triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro lây nhiễm Covid-19 tại trường học. Và, học viên, sinh viên trở lại trường được yêu cầu tuân thủ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế và ban lãnh đạo đơn vị.

Toàn văn bản bên dưới:

VUI LÒNG ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP