» Chứng Chỉ VNU-EPT

Chứng Chỉ VNU-EPT

15.01.2019

MỤC TIÊU CHUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

Trang bị kiến thức tiếng Anh và kỹ năng cần thiết đáp ứng sự tương thích dạng thức bài thiVNU-EPT, nhằm tạo sự tự tin và hiệu quả cao nhất cho học viên có nhu cầu tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ VNU-EPT

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Sinh viên các chương trình đào tạo Đại học và Sau Đại học của ĐHQG-HCM và những đối tượng có nhu cầu thi lấy chứng chỉ Anh ngữ cho mục đích học tập và công việc

NỘI DUNG KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

  • Củng cố kiến thức về văn phạm và từ vựng tiếng Anh học thuật
  • Định hướng, xây dựng và phát triển các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết theo dạng thức bài thi VNU-EPT và cách làm bài hiệu quả

LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO – THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

  • Đào tạo trực tiếp – 60 giờ

VUI LÒNG ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP