image
Education is the

Key to your success

» Tin tức » THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC NGHỈ HỌC TẠM THỜI PHÒNG DỊCH BỆNH DO VIRUS CORONA

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC NGHỈ HỌC TẠM THỜI PHÒNG DỊCH BỆNH DO VIRUS CORONA

06.02.2020
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, nhằm đảm bảo phòng chống dịch corona xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường, theo chỉ đạo của UBND-TPHCM và ĐHQG-HCM, Viện Đào tạo Quốc tế chính thức gửi thông báo đến các bạn sinh viên, học viên về việc nghỉ học đến hết ngày 16-2-2020.
Các bạn xem thông báo chính thức bên dưới.